Výroba a spracovateľský priemysel

Vďaka 40 rokom poskytovania služieb rôznym odvetviam priemyslu rozumieme legislatíve, ktorá ovplyvňuje podniky ako je váš a máme skúsenosti s tým, ako pomôcť zvyšovať efektivitu, znižovať náklady, minimalizovať odpad a získavať priemyselné akreditácie.

machine

Stroje

Stroj dodávame a uvádzame do prevádzky

chemistry

Chémia

Zabezpečíme čistiacu chémiu

training

Školenia

Zaškolíme váš tím

cog

Servis

Zabezpečíme čistenie a servis strojov, dolníme chémiu

waste

Likvidácia odpadu

Likvidujeme použitú chémiu a zabezpečíme právnu administratívu

Čistenie dielov pre výrobný priemysel

Kompletné riešenie

Naše služby vám môžu pomôcť v celom dodávateľskom reťazci: od výroby cez údržbu, opravy a generálne opravy (MRO) až po likvidáciu odpadu.

Znižovanie odpadu

Naše stroje dokážu upraviť rezný olej, predĺžiť jeho životnosť a znížiť množstvo odpadu. Nečistoty, ktoré znižujú účinnosť rezania a generujú baktérie v strojárňach a továrňach, sú odstránené, takže je zachovaný výkon. Procesy s použitím našich zariadení na čistenie farieb a naše čistiace služby na báze vody, či rozpúšťadiel, všetky spĺňajú všetky zákonné normy, znižujú množstvo odpadu a poskytujú ideálne riešenie pre intenzívnu prevádzku farieb.

Predĺženie životnosti majetku v MRO

Náš servis umývačiek dielov je navrhnutý tak, aby tvoril neoddeliteľnú súčasť vášho režimu údržby s cieľom predĺžiť životnosť vášho majetku a pomôcť vám kontrolovať náklady. Naša bezpečná služba odstraňovania hrdze na báze vody kompletne čistí hrdzu jedným jednoduchým ponorným procesom a je vhodná pre najrôznejšie aplikácie, najmä keď je potrebné ponechať nedotknuté dekoratívne prvky.

Služby bez starostí

Ako súčasť našich balíkov na čistenie dielov poskytujeme kompletné služby v oblasti odpadového hospodárstva, čím znižujeme narušenie procesov a uľahčujeme plánovanie rozpočtu. Pri nakladaní s odpadom vždy spĺňame rámcovú smernicu o odpade na navyššej úrovni a zastávame dôležitosť posilnenia ekologických parametrov v priemyselnom sektore.

Na základe 1442 hodnotení zozbieraných do februára 2022