Letectvo

V spoločnosti Safetykleen rozumieme tlaku na výrobcov lietadiel a ich dodávateľov, aby predĺžili životnosť komponentov a našli efektívnosť výroby pri súčasnom zachovaní bezpečnosti a znížení odpadu.

machine

Stroje

Stroj dodávame a uvádzame do prevádzky

chemistry

Chémia

Zabezpečíme čistiacu chémiu

training

Školenia

Zaškolíme váš tím

cog

Servis

Zabezpečíme čistenie a servis strojov, dolníme chémiu

waste

Likvidácia odpadu

Likvidujeme použitú chémiu a zabezpečíme právnu administratívu

Čistenie dielov pre letecký priemysel

Zlepšenie palivovej efektívnosti a životnosti majetku

Dobre udržiavané lietadlá sú palivovo efektívnejšie. Význam údržby, opráv a generálnych opráv (MRO) narastá, keďže zaťaženie lietadiel leteckých spoločností je väčšie. Náš sortiment umývačiek na báze vody a rozpúšťadiel akreditovaných pre letecký priemysel pomáha predĺžiť životnosť súčiastok.

Zníženie prestojov

Kvalita a bezpečnosť sú v letectve nevyhnutné. Zníženie prestojov na údržbu a zníženie prevádzkových nákladov je priemyselnou prioritou. Balík plánovaných služieb Safetykleen je navrhnutý na aktívne zníženie prestojov, minimalizáciu nákladov a udržanie bezpečnostných štandardov.

Dôležitosť uhlíkovej stopy

Výrobcovia lietadiel a dodávatelia spolupracujú na znižovaní svojej uhlíkovej stopy. Naša technológia ponúka nízkoenergetické stroje, ktoré znižujú množstvo použitého rozpúšťadla.

Znižovanie odpadu

Prevádzkovatelia neustále hľadajú spôsoby, ako preukázať zníženie odpadu. Spoločnosť Safetykleen poskytuje technológiu na čistenie dielov a striekacích zariadení, ktorá aktívne redukuje odpad. A náš komplexný systém odpadového manažmentu odstraňuje potrebu ďalších dodávateľov.

Služby bez starostí

Pri nakladaní s odpadom vždy spĺňame rámcovú smernicu o odpade na navyššej úrovni a poskytujeme systém nakladania s odpadom, ktorý uznáva dôležitosť segregácie ako súčasť ekologických údajov leteckého priemyslu.

Na základe 1442 hodnotení zozbieraných do februára 2022