Stavebníctvo

V spoločnosti Safetykleen vieme, že manažéri musia udržiavať efektívne fungujúcu rozmanitú škálu zariadení a zvládať výpadky, aby sa dosiahli výstupné ciele. Naša škála služieb vám udrží ťažké stavebné vozidlá v pohybe a zníži množstvo odpadu na stavbe.

machine

Stroje

Stroj dodávame a uvádzame do prevádzky

chemistry

Chémia

Zabezpečíme čistiacu chémiu

training

Školenia

Zaškolíme váš tím

cog

Servis

Zabezpečíme čistenie a servis strojov, dolníme chémiu

waste

Likvidácia odpadu

Likvidujeme použitú chémiu a zabezpečíme právnu administratívu

Čistenie dielov pre stavebný priemysel

Maximalizácia produktivity v kameňolomoch

Poskytujeme pravidelné servisné plány, aby sme zaistili pripravenosť čistiacich zariadení pracovať na optimálnej úrovni výkonu a minimalizovali prestoje.

Zmluvy o preventívnej údržbe

Zmluvy o opravách a údržbe a iniciatívy na vlastníctvo najnižších nákladov získavajú na popularite. Náš model služieb umožňuje kupujúcim plánovať a kontrolovať výdavky s výhodou bez akýchkoľvek kapitálových výdavkov.

Uprednostnenie zdravia a bezpečnosti

Bezpečné pracovné prostredie je nevyhnutnou súčasťou správy lomov. Poskytujeme komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva a aktívne pomáhame pri zabezpečovaní bezpečného miesta na prácu.

Znižovanie uhlíkovej stopy

Naša technológia ponúka nízkoenergetické stroje a znižuje množstvo rozpúšťadla použitého pri recyklácii.

Znižovanie odpadu a recyklácia

Ako spoločnosť ISO 14001 môžeme byť súčasť programu neustáleho zlepšovania nášho klienta a zdieľať záväzok stavebného priemyslu k trvalej udržateľnosti.

Na základe 1442 hodnotení zozbieraných do februára 2022