Automobilový priemysel

Naše služby v oblasti čistenia dielov, riadenia odpadu a dodržiavania predpisov oceňujú výrobné závody, tímy moto-športu, majitelia autoservisov, predajcovia, vozové parky, lakovne a karosárne po celom svete.

machine

Stroje

Stroj dodávame a uvádzame do prevádzky

chemistry

Chémia

Zabezpečíme čistiacu chémiu

training

Školenia

Zaškolíme váš tím

cog

Servis

Zabezpečíme čistenie a servis strojov, dolníme chémiu

waste

Likvidácia odpadu

Likvidujeme použitú chémiu a zabezpečíme právnu administratívu

Ako vám môže Safetykleen pomôcť

Automobilová výroba

Naše služby vytvárajú bezpečnejšie pracovné prostredie a pomáhajú pri nepretržitom výrobnom procese – čo je nevyhnutné pri práci v nákladovo citlivom a strojovo náročnom prostredí.

Motošport

Tímy F1 dôverujú Safetykleen a našej pomoci ich technikom zabezpečovať vynikajúci výkon komponentov v prostrediach, kde sú skutočne vysoké nároky na spoľahlivosť, rýchlosť servisu a údržbu.

Autoservisy

Ponúkame širokú škálu špecializovaných produktov a služieb na mieru pre potreby autoservisov a karosární. Naším cieľom je poskytovať spoľahlivé služby, ktoré sa dokážu flexibilne naplniť vaše potreby, znížiť náklady spojené s vlastníctvom umývačiek dielov a odstrániť bremená administratívy týkajúcej sa ochrany životného prostredia.

Obchodné zastúpenia

Safetykleen si uvedomuje dôležitosť zákazníckej skúsenosti pri tvorbe predajných a servisných zmlúv, či opakovaných obchodov. Naše služby vám umožnia udržiavať servisné miesta, poskytnúť doklady o environmentálnej zodpovednosti a vytvoriť bezpečné a efektívne pracovné prostredie pre váš tím.

Komplexné špecializované služby

Ponúkame širokú škálu špecializovaných automobilových služieb vrátane špecializovaného čistiaceho zariadenia, služby zberu a recyklácie odpadového oleja a služby odpadového hospodárstva špeciálne prispôsobenej prúdom odpadu generovaného pri údržbe vozového parku.

Na základe 1442 hodnotení zozbieraných do februára 2022