Školenia a dodržiavanie predpisov

Už viac ako desaťročie poskytujeme našim zákazníkom podporu a riešenia na mieru. Naším cieľom je poskytovať najlepšiu praktickú podporu, aby sme pomohli minimalizovať environmentálny dopad a reagovali na meniace sa právne požiadavky.

safetykleen staff talking with client

Dostupné poradenstvo nášho odborného tímu

Ako môžme pomôcť?

Na základe 1442 hodnotení zozbieraných do februára 2022

Benefity našich konzultačných služieb

Environmentálne poradenstvo

Veľké náklady na tradičné konzultačné služby sa dajú ťažko prehltnúť. Náš modulárny prístup pre vás znamená rozloženie platieb počas dĺžky trvania zmluvy.

Kontrola ochrany bezpečnosti a zdravia

Upozorníme váš tím na aktualizácie v oblasti právnych predpisov a na prípadné výnimky, ktoré sa vás môžu týkať

Školenia

Naše špecializované balíčky školení sú zamerané na dodržiavanie enviromentálnych právnych predpisov a zahŕňajú širokú škálu kurzov na mieru pre vaše podnikanie.

EMS

Monitorujte, kontrolujte a zdokonaľujte enviromentálny dopad vašich procesov so špeciálne navrhnutým Enviromentálnym Manažerským Systémom (EMS).

Iné služby

Náš odborný tím tiež pomáha s ISO, auditorským poradenstvom a s implementáciou procesov. Poskytujeme následné vyhodnotenia, ktoré vám pomôžu dodržiavať právne predpisy a môžeme vás zastupovať ako váš externý bezpečnostný poradca pre nebezpečný tovar.