Kovovýroba

Dodávame technológie čistenia dielov aj povrchových úprav pre strojársky a kovospracujúci priemysel s rôznymi službami, ktoré môžu byť podporou v celom dodávateľskom reťazci. Od výroby cez údržbu, opravy a generálne opravy (MRO) až po likvidáciu odpadu, zlepšenie výkonu a vytvorenie bezpečnejšieho pracovného prostredia.

machine

Stroje

Stroj dodávame a uvádzame do prevádzky

chemistry

Chémia

Zabezpečíme čistiacu chémiu

training

Školenia

Zaškolíme váš tím

cog

Servis

Zabezpečíme čistenie a servis strojov, dolníme chémiu

waste

Likvidácia odpadu

Likvidujeme použitú chémiu a zabezpečíme právnu administratívu

Čistenie dielov pre kovovýrobu

Zvyšovanie efektívnosti výroby

Naše služby môžu byť dôležitou súčasťou komplexného programu údržby. Vďaka tomu sa môžete sústrediť na svoje konkrétne obchodné znalosti a zostať konkurencieschopní. Rozumieme nielen všetkým právnym predpisom, ktoré majú dopad na našich zákazníkov, ale máme tiež skúsenosti s tým, ako im pomáhať zvyšovať efektivitu, znižovať náklady, znižovať množstvo odpadu a získavať priemyselné akreditácie.

Škála čistiacich roztokov

Vďaka našej odbornosti a rozsiahlemu sortimentu poskytujeme ideálne riešenia pre vaše špecifické požiadavky na čistenie. Naše čistiace roztoky na báze vody a rozpúšťadiel účinkujú na širokú škálu organických a anorganických kontaminantov a sú určené pre diely rôznych fyzikálnych vlastností, rôznej veľkosti a množstva.

Ďalšie spôsoby, ako pomáhame

Chladiace a rezacie olejové kúpele zodpovedajú zákonom o ochrane zdravia a bezpečnosti. Zabezpečujeme čistenie strojových rezných nástrojov, čo predĺži ich životnosť a zvýši efektivitu rezania. Ďalej odmasťovanie: nevyhnutné na prípravu povrchov na lakovanie, zváranie, kalenie, lepenie a galvanické pokovovanie. A tiež čistiace striekacie zariadenie používané pri výrobe strojov na rezanie kovov.

Na základe 1442 hodnotení zozbieraných do februára 2022