It looks like you're based somewhere we don't operate.

Where we work:

Contact our International Sales Team
Vyhľadávač služieb

Dodržiavanie predpisov

Služba Safetykleen vám pomáha dodržiavať platné predpisy v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti.

Tieto stránky právnych predpisov poskytujú praktického sprievodcu kľúčovými právnymi požiadavkami, ktoré môžu pravdepodobne vplývať na vaše podnikanie.

Legislatíva sa pre každú krajinu mierne líši a je spravovaná agentúrou pre životné prostredie každej krajiny. Anglicko, Wales, Škótsko a Severné Írsko majú svoje vlastné agentúry, ale celková požiadavka na implementáciu týchto právnych predpisov vytvorených EÚ zostáva rovnaká pre celé Spojené kráľovstvo.

Smernica ATEX 2014/34 / EÚ a DSEAR

Predpisy týkajúce sa kontroly potenciálneho rizika výbuchu výparov a plynov na pracovisku.

Zistiť viac

Daňová politika Skupiny Safetykleen

Vyhlásenie týkajúce sa postupov spoločnosti Safetykleen pri výkone daňových záležitostí a riešení daňových rizík.

Zistiť viac

Náš komplexný servis

machine

Stroje

Stroj dodávame a uvádzame do prevádzky

chemistry

Chémia

Zabezpečíme čistiacu chémiu

training

Školenia

Zaškolíme váš tím

cog

Servis

Zabezpečíme čistenie a servis strojov, dolníme chémiu

waste

Likvidácia odpadu

Likvidujeme použitú chémiu a zabezpečíme právnu administratívu