Naše automatické umývačky dielov

Automatické umývačky dielov Safetykleen kombinujú najnovšiu chémiu na vodnej báze s jednoducho použiteľnými procesmi, aby vášmu tímu ušetrili čas, pričom zabezpečia rýchle, efektívne a enviromentálne zodpovedné čistenie.

Máme automatické stroje s využitím chemikálií na vodnej báze, ďalšie s využitím rozpúšťadiel a tiež ultrazvukové stroje, jednoducho všetko, aby sme vyčistili naozaj akékoľvek diely a súčiastky.

Nájdite svoje služba čistenia dielov

machine

Stroje

Stroj dodávame a uvádzame do prevádzky

chemistry

Chémia

Zabezpečíme čistiacu chémiu

training

Školenia

Zaškolíme váš tím

cog

Servis

Zabezpečíme čistenie a servis strojov, dolníme chémiu

waste

Likvidácia odpadu

Likvidujeme použitú chémiu a zabezpečíme právnu administratívu

class=“button–play button“ href=“
https://vimeo.com/512945898?autoplay=1″>Pozrite si video

 

Benefity našich automatických umývačiek dielov

Ideálne pre väčšie množstvá dielov

Ak máte na čistenie viac dielov v krátkom časovom horizonte alebo pracujete s objemnými ťažko čistiteľnými predmetmi, perfektnou odpoveďou je automatický čistič dielov, ako je Aquakleen Automatic.

Vysoko výkonná funkčnosť

Okrem vyhrievaných, filtrovaných zásobníkov na čistiacu chémiu majú naše stroje Aquakleen Automatic vertikálne čerpadlá, ktoré zaisťujú lepšie čistenie so zníženými prestojmi a motoricky poháňané koše pre dôkladné čistenie otáčajú časti proti smeru striekania. Jednoduché digitálne ovládanie umožňuje nastavenie časov a teplôt cyklu podľa vašich požiadaviek.

Optimálne čistenie bez obsluhy

Všetky naše automatické stroju zvyšujú vašu produktivitu, nakoľko operátor môže pracovať na iných úlohách hneď, ako sa spustí čistenie. Naše viacstupňové automatické umývačky majú nastavenie predpierania, umývania, oplachovania a sušenia, ktoré je možné nakonfigurovať tak, aby vyhovovalo vašim požiadavkám.

Škála veľkostí strojov

Naše automatické umývačky dielov sú dostupné v rôznych veľkostiach a formátoch, aby zvládli sj tie najobjemnejšie diely a komponenty. Zhora plnené stroje ponúkajú slobodu zdvíhania ťažkých bremien priamo na čistiaci kôš, zatiaľ čo naše modely s predným plnením obsahujú mobilné nakladacie a vykladacie plošiny, ktoré môžu byť naložené žeriavom a prenesené na miesto čistenia.

Na základe 1442 hodnotení zozbieraných do februára 2022