Vyhľadávač služieb

V Safetykleen zabezpečíme komplexné čistiace služby, prieskum a ďalšie služby priemyselného zberu podľa vašich konkrétnych požiadaviek. Vďaka našej celonárodnej sieti staníc na prepravu odpadu dokážeme rýchlo reagovať a zaistiť pravidelné vyzdvihnutie.

V Safetykleen zabezpečíme komplexné čistiace služby, prieskum a ďalšie služby priemyselného zberu podľa vašich konkrétnych požiadaviek. Vďaka našej celonárodnej sieti staníc na prepravu odpadu dokážeme rýchlo reagovať a zaistiť pravidelné vyzdvihnutie.

Zarezervujte si prieskum vašej firmy ZDARMA

Čo si myslia naši zákazníci

Založené na 627 hodnoteniach zozbieraných v decembri 2020

Benefity našich služieb odpadového manažmentu

Jedno jednoduché riešenie

Nemusíte kontraktovať rôzne firmy pre každý typ odpadu zvlášť. Váš nebezpečný a aj nezávadný odpad odvezieme v rámci jednej jednoducho spravovateľnej služby

Naša zberná služba môže byť využitá pre širokú škálu odpadu: aerosóly, kyseliny, nemrznúce zmesi, azbest, batérie, súčiastky bŕzd a spojok, korozívne látky, nafta, prázdne sudy, kvapalné a tuhé horľaviny, žiarivky, palivá, plyny, mazacie pištole, atrament, oleje, plechovky na nátery, plastové nádoby, handry, rozpúšťadlý a toxické látky.

Znížené náklady

Ponúkame plány s fixnou cenou, ktoré šetria vaše peniaze a rozpočet. Ak sa rozhodnete pre spoluprácu s nami, zabezpečíme ročný harmonogram zbere v cene, ktorá zahŕňa všetky environmentálne poplatky, dopravu a zabezpečenien súladu s predpismi.

Zabezpečíme dodržiavanie predpisov

Všetok odpad spracúvame na najvyššej úrovni podľa Rámcovej smernice o odpade. Pripravujeme všetky doklady, aby všetky procesy bolo v súlade s predpismi. Ako spoločnosť s akreditáciou ISO pomáhame našim klientom získať akreditáciu ISO 14001, kým si naši klienti užívajú komfort našich služieb.

Zarezervujte si prieskum vašej firmy ZDARMA