V Safetykleen zabezpečíme komplexné čistiace služby, prieskum a ďalšie služby priemyselného zberu podľa vašich konkrétnych požiadaviek. Vďaka našej celonárodnej sieti staníc na prepravu odpadu dokážeme rýchlo reagovať a zaistiť pravidelné vyzdvihnutie.

V Safetykleen zabezpečíme komplexné čistiace služby, prieskum a ďalšie služby priemyselného zberu podľa vašich konkrétnych požiadaviek. Vďaka našej celonárodnej sieti staníc na prepravu odpadu dokážeme rýchlo reagovať a zaistiť pravidelné vyzdvihnutie.

Zarezervujte si prieskum vašej firmy ZDARMA

Na základe 1442 hodnotení zozbieraných do februára 2022

Benefity našich služieb odpadového manažmentu

Jedno jednoduché riešenie

Nemusíte kontraktovať rôzne firmy pre každý typ odpadu zvlášť. Váš nebezpečný a aj nezávadný odpad odvezieme v rámci jednej jednoducho spravovateľnej služby

Naša zberná služba môže byť využitá pre širokú škálu odpadu: aerosóly, kyseliny, nemrznúce zmesi, azbest, batérie, súčiastky bŕzd a spojok, korozívne látky, nafta, prázdne sudy, kvapalné a tuhé horľaviny, žiarivky, palivá, plyny, mazacie pištole, atrament, oleje, plechovky na nátery, plastové nádoby, handry, rozpúšťadlý a toxické látky.

Znížené náklady

Ponúkame plány s fixnou cenou, ktoré šetria vaše peniaze a rozpočet. Ak sa rozhodnete pre spoluprácu s nami, zabezpečíme ročný harmonogram zbere v cene, ktorá zahŕňa všetky environmentálne poplatky, dopravu a zabezpečenien súladu s predpismi.

Zabezpečíme dodržiavanie predpisov

Všetok odpad spracúvame na najvyššej úrovni podľa Rámcovej smernice o odpade. Pripravujeme všetky doklady, aby všetky procesy bolo v súlade s predpismi. Ako spoločnosť s akreditáciou ISO pomáhame našim klientom získať akreditáciu ISO 14001, kým si naši klienti užívajú komfort našich služieb.

Zarezervujte si prieskum vašej firmy ZDARMA