It looks like you're based somewhere we don't operate.

Where we work:

Contact our International Sales Team
Vyhľadávač služieb

Lakovne a karosárne

Ponúkame širokú škálu špecializovaných služieb a produktov na mieru podľa rastúcich požiadaviek, ktoré sú kladené na autoservisy a karosárne. Patrí sem recyklácia odpadového oleja, nemrznúcej zmesi, olejových filtrov a čistiacich kvapalín, ako aj zabezpečenie špeciálneho čistiaceho zariadenia.

Náš komplexný servis

machine

Stroje

Stroj dodávame a uvádzame do prevádzky

chemistry

Chémia

Zabezpečíme čistiacu chémiu

training

Školenia

Zaškolíme váš tím

cog

Servis

Zabezpečíme čistenie a servis strojov, dolníme chémiu

waste

Likvidácia odpadu

Likvidujeme použitú chémiu a zabezpečíme právnu administratívu

Čistenie dielov pre lakovne a karosárne

Predvídateľné ceny šité na mieru

Podnikanie je náročné, lebo rastú náklady na palivo a znižuje sa spotreba vozidiel, narastá tlak poisťovní na udržanie nízkych nákladov na poistné plnenie a tiež tlak zákazníkov, ako aj právnickych osôb na väčšiu environmentálnu zodpovednosť.

Odborné služby a podpora

Ak máte spoľahlivého dodávateľa, ktorý dokáže flexibilne poskytovať svoje služby presne podľa vašich potrieb, odbúra zbytočné investície do kúpy strojov a zabezpečí administratívu pre plnenie environmentálnych predpisov, vy sa naplno môžete sústrediť na poskytovanie dokonalých služieb, ktoré vám prinesú ďalšie obchodné príležitosti.

Najmodernejšie stroje

Rad manuálnych a automatických čističov striekacích pištolí spoločnosti Safetykleen poskytuje maximálny čistiaci výkon a pomôže vám minimalizovať riziko nákladných úprav.

Čo si myslia naši zákazníci

Na základe 1442 hodnotení zozbieraných do februára 2022