It looks like you're based somewhere we don't operate.

Where we work:

Contact our International Sales Team
Vyhľadávač služieb
Správy

Zdravie a bezpečnosť počas pandémie Covid-19 je našou prioritou číslo jeden v oblasti služieb

Dátum: 2 decembra 2020 | Kategória: Firemné Správy

V spoločnosti Safetykleen poskytujeme naše služby v plnom súlade s požiadavkami Svetovej zdravotníckej organizácie a vládnymi pokynmi. Zaviedli sme nové protokoly návštev na mieste s posilnenými zdravotnými a bezpečnostnými opatreniami. Ako kedykoľvek predtým, sme odhodlaní podporovať vaše podnikanie aj po tomto období.

Safetykleen priamo a nepriamo prostredníctvom svojich zákazníkov slúži podnikom dôležitým pre našu komunitu, vrátane pohotovostných služieb, maloobchodov s potravinami, komunálnych služieb a zdravotníckych služieb. A tak naše tímy po celej krajine pokračujú v práci v týchto zložitých časoch na podpore komunity.

Zaväzujeme sa k ochrane zdravia a bezpečnosti našich kolegov, našich vážených zákazníkov a vašich zamestnancov.

Safetykleen tím

Pomáhame udržiavať váš tím v bezpečí

Samotné čistenie stroja je štandardnou súčasťou všetkých servisných návštev u našich zákazníkov, ale v reakcii na súčasnú pandémiu COVID-19 sme do tohto procesu zaviedli dva ďalšie kroky:

  • Naši zástupcovia servisu dodržiavajú nové protokoly osobnej hygieny, aby zaistili svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť všetkých, s ktorými prichádzajú do styku.
  • Pri každej servisnej návšteve naši zástupcovia teraz použijú na zariadenie ďalší dezinfekčný postup, aby ho váš tím mohol bezpečne prevádzkovať s vedomím, že nedošlo ku kontaminácii.