Vyhledávání služeb
News

Případová studie – HPC Classics

Date: 16 dubna 2021 | Category: Případové Studie

Jak společnost Safetykleen pomohla

Nárůst produktivity o 10 % ve společnosti HPC Classics od zavedení Jet100.

Zdokonalování produktivity a kvality služeb je pro firmu HPC Classics zásadní. V souvislosti s mytím součástek luxusních automobilů se firma donedávna spoléhala na klasickou vanu využívající čisticí prostředky na bázi rozpouštědel, což ale vyžadovalo únavné uklízení po každém použití a nákladnou likvidaci použitého rozpouštědla. HPC Classics hledala nové řešení mytí součástek a našla je v zařízení Jet100 od společnosti Safetykleen jako součást full-service modelu.

Je to skvělé řešení. Toto zařízení čistí lépe a rychleji než naše dosavadní vana s využitím prostředku na bázi rozpouštědla, a protože je uzavřené, nemusíme po každém použití uklízet.

Miles Hardy, obchodní ředitel HPC

Výzva

HPC Classics je prodejcem historických luxusních značek vozidel s dlouhou tradicí z East Sussexu, za jehož vznikem stála láska k historickým autům, sporťákům i závodění. HPC Classics se specializuje na takové zavedené a legendární značky, jako jsou Jaguar, TVR, Aston Martin, Alfa Romeo, BMW, Maserati a mnohé další. HPC Classics ví velmi dobře, co znamená vlastnit a opravovat tato jedinečné automobily. Díky kombinaci zkušeností a znalostí umějí poskytovat služby na míru, včetně prodeje, servisu a oprav, kompletní renovace, předělávek na závodní verze, údržby a služeb mechaniků.

Všechno hlavní se děje v jejich servisní dílně. Součásti motorů, brzdy, spojky a další součástky vyžadují pečlivé mytí a čištění. Dosud v HPC Classics používali klasickou vanu na mytí a čisticí prostředky na bázi rozpouštědel. Používání čisticích prostředků na bázi rozpouštědel představuje pro firmu zdravotní a bezpečnostní rizika a likvidace takto vzniklých odpadů byla drahá a byrokraticky složitá. Jelikož se navíc v případě vany nejedná o uzavřený prostor pro čištění, docházelo při tomto procesu k ušpinění okolí pracovní stanice a podlahy. Následný úklid v kombinaci s údržbou vany zabíraly spoustu času, s následným dopadem na produktivitu.

Jelikož se firma HPC Classics zaměřuje na velmi specifickou klientelu v oblasti automobilového průmyslu, chtěla, aby jejich značka odrážela prestiž aut, která prodávají a opravují. Proto firma požadovala nové řešení, díky němuž by jejich salony a servisy byly v perfektním stavu.

Řešení

Na základě zavedených procesů a řešení v dílně společnost HPC Classics požadovala řešení pro mytí součástek, které bude uzavřené a nebude jako čisticí prostředek využívat chemická rozpouštědla. Při hledání ideálního řešení firma HPC Classics našla společnost Safetykleen.

V součinnosti s HPC Classics se společnost Safetykleen dostatečně obeznámila s požadavky na mytí součástek, včetně komponentů a forem znečištění. Jako nejlepší řešení pro HPC Classics se jevila být myčka Jet100 v kombinaci s mytím na bázi vody. Jet100 je jedinečná myčka součástek na bázi vody, která nabízí dvojí funkci: na jednu stranu umí očistit mírné znečištění ze součástek pomocí kartáče, ale při zavřeném víku může odstraňovat i silné znečištění pomocí výkonné trysky, a to až 10x rychleji než dosavadní technologie nádrže na barelu využívající čisticí prostředky na bázi rozpouštědel.

Navzdory široké škále součástek, které v HPC Classics potřebují mýt, zařízení Jet100 překonává jejich očekávání. Přestože se v případě Jet100 jedná o zařízení s dvojí funkcí, HPC Classics nemusí sahat ke kompromisu, pokud jde o pracovní místo v dílně. Jelikož je zařízení Jet100 navrženo k použití s čisticími prostředky na bázi vody, snižuje zdravotní a bezpečnostní rizika u pracovníků servisu a snižuje produkci nebezpečného odpadu.

A co je důležitější, díky Jet100 už není nutné provádět úklid podlahy dílny v okolí místa, kde se provádí mytí součástek. Jet100 je uzavřený systém, takže nečistoty a čisticí prostředky zůstávají během procesu uvnitř zařízení.

Výsledky, návratnost investic a plány do budoucna

Společnost Safetykleen instalovala a uvedla do provozu zařízení Jet100 v HPC Classics v listopadu 2020.

Od té doby je HPC Classics používá téměř denně k plné spokojenosti všech zaměstnanců.

Vyšší produktivita
V HPC Classics dosáhli zvýšení produktivity o více než 10 % díky eliminaci úkonů, které do té doby po čištění součástek museli provádět, jako úklid dílny, čištění samotné myčky a úkony spojené s řádnou likvidací rozpouštědla.
Full service model
Díky zařízení Jet100 od společnosti Safetykleen se firma HPC Classics může soustředit na to, co je pro ni nejdůležitější: údržba a renovace luxusních historických automobilů v naprosto čistém prostředí.

HPC