Stavebnictví a výstavba

Ve společnosti Safetykleen jsme si vědomi toho, jak zásadní je pro provozovatele autoparku udržet v provozu řadu vybavení a zařízení, a tím tak předcházet prostojům a odstávkám. Naše služby vám pomohou udržet v provozu těžké stavební stroje a snížit produkci odpadu na stavbě.

Náš komplexní přístup v poskytování služeb

machine

Stroje

Stroj dodáme a uvedeme do provozu

chemistry

Čisticí kapaliny

Zajistíme čisticí prostředky a kapaliny

training

Školení

Vyškolíme vaše zaměstnance

cog

Servis

Stroj vyčistíme a oservisujeme a vyměníme mycí lázeň

waste

Likvidace odpadů

Vyměňujeme použité čisticí prostředky a zajistíme dodržování zákonných předpisů

Čištění součástek pro segment stavebnictví

Maximalizace produktivity v těžbě písku a kamene

Nabízíme harmonogramy pravidelné údržby, aby čisticí zařízení vždy fungovala na maximální požadovaný výkon a odstávky byly omezeny na minimum.

Smlouvy o preventivní údržbě

Nízké provozní náklady a smlouvy o opravách a údržbě jsou stále oblíbenější; náš systém poskytovaných služeb umožňuje kupujícím plánování a řízení výdajů bez kapitálových investic.

Bezpečnost a ochrana zdraví na prvním místě

Bezpečné pracovní prostředí je zásadním aspektem provozování lomů. Nabízíme komplexní program likvidace a nakládání s odpady a aktivně se podílíme na zajištění bezpečnosti na pracovišti, jakým těžba písku a kamene je.

Zmenšování uhlíkové stopy

Naše technologie představují energeticky méně náročné stroje, které navíc spotřebují menší objem rozpouštědel díky recyklaci.

Omezování produkce odpadů a jejich recyklace

Coby společnost certifikovaná dle ISO 14001 můžeme fungovat jakožto součást programu neustálého zlepšování našich zákazníků a podílet se na plnění závazku udržitelnosti ve stavebnictví.

Co si myslí naši zákazníci

Na základě 1442 recenzí shromážděných do února 2022