Železnice

Jsme si vědomi složitosti železniční dopravy a přepravy jakožto oboru, a proto jsme připraveni podílet se na speciálních projektech čištění součástek a likvidace odpadu pro provozovatele železniční dopravy i poskytovatele specializovaných služeb a infrastruktury.

machine

Stroje

Stroj dodáme a uvedeme do provozu

chemistry

Čisticí kapaliny

Zajistíme čisticí prostředky a kapaliny

training

Školení

Vyškolíme vaše zaměstnance

cog

Servis

Stroj vyčistíme a oservisujeme a vyměníme mycí lázeň

waste

Likvidace odpadů

Vyměňujeme použité čisticí prostředky a zajistíme dodržování zákonných předpisů

Čištění součástek pro provozovatele železniční dopravy

Prodlužování životnosti

Údržba, opravy a generální opravy jsou klíčovými procesy v rámci železniční dopravy, nejen v rámci správy vozového parku a infrastruktury, ale také jakožto důkaz přísnějšího řízení nákladů. Naše myčky součástek na bázi vody nebo rozpouštědel a služby odstraňování koroze napomáhají prodlužování životnosti komponentů.

Bezpečnost železniční dopravy a dodržování zákonných norem

Technologie odstraňování koroze a služby v oblasti mytí součástek pomáhají s nedestruktivními zkouškami pro vizuální inspekci a zjištění vad.

Důkaz zavedení systému environmentálního managementu (EMS)

Jsme si vědomi toho, že firmy potřebují důkazy o zavedení EMS, aby získávaly zakázky. Můžeme napomoci v získávání certifikace dle ISO 14001.

Vládní cíle v oblasti omezování uhlíkové stopy

Naše technologie představují energeticky méně náročné stroje, které navíc spotřebují menší objem rozpouštědel díky recyklaci.

Také poskytujeme

Důkazy o zavedení systému likvidace odpadů. Řešení představující snižování produkce odpadu. Odstraňování olejů a koroze v zájmu prodloužení životnosti nástrojů a strojů. Služby recyklace použitých olejů v zájmu snižování dopadu vašich činností na životní prostředí.

Na základě 1442 recenzí shromážděných do února 2022