Výroba

Čtyřicet let poskytujeme služby celé řadě průmyslových odvětví, takže jsme obeznámeni se zákonnými normami, které se týkají oboru činnosti, jako je ta vaše, a umíme společnostem vašeho typu pomoci zvyšovat efektivitu, snižovat náklady a produkci odpadu, jakož i získat akreditace v příslušném oboru.

machine

Stroje

Stroj dodáme a uvedeme do provozu

chemistry

Čisticí kapaliny

Zajistíme čisticí prostředky a kapaliny

training

Školení

Vyškolíme vaše zaměstnance

cog

Servis

Stroj vyčistíme a oservisujeme a vyměníme mycí lázeň

waste

Likvidace odpadů

Vyměňujeme použité čisticí prostředky a zajistíme dodržování zákonných předpisů

Čištění součástek pro segment výroby

Komplexní řešení

Naše služby pomáhají napříč dodavatelským řetězcem, od výroby přes údržbu, opravy a generální opravy, až po likvidaci odpadů.

Snižování produkce odpadu

Nabízíme stroje, které zpracovávají řezný olej tak, že prodlužují jeho životnost, a tím snižují produkci odpadu. Kontaminanty, které snižují efekt řezání a přispívají k tvoření bakterií v dílnách, jsou odstraňovány a nedochází ke snižování výkonu. Pokud jde o procesy využívající zařízení na odstraňování barev, naše služby čištění součástek na bázi vody nebo rozpouštědel splňují všechny zákonné normy, přispívají ke snižování produkce odpadu a představují ideální řešení pro náročnější procesy práce s barvami.

Prodlužování životnosti díky opravám, údržbě a generálním opravám („MRO“)

Naše plány údržby myček součástek budou zapracovány do vašeho plánu údržby tak, aby zaručovaly prodloužení životnosti zařízení a snižování nákladů. Naše bezpečné metody odstraňování koroze na bázi vody zbaví součástky koroze už po jednom ponoření. Jsou vhodné pro celou řadu aplikací, zejména pokud je třeba zachovat dekorativní prvky.

Klid na duši

Poskytujeme kompletní škálu služeb likvidace odpadu v rámci našich balíčků čištění součástek, což přispívá k omezování odstávek a usnadňuje rozpočtování. Veškerý váš odpad bereme maximálně vážně v souladu s ustanoveními směrnice o odpadech. Jsme si plně vědomi důležitosti plnění závazku k ochraně prostředí i na straně vašeho průmyslového odvětví.

Na základě 1442 recenzí shromážděných do února 2022