Služby v oblasti nakládání s odpady

Safetykleen zvládne kompletní odstranění odpadu, kontroly a další služby v oblasti shromažďování odpadu v závislosti na vašich požadavcích. Naše celostátní síť sběrných center znamená, že umíme jednat rychle a můžeme garantovat pravidelný odvoz.

Žádné množství odpadu nás neodradí, řešíme jakékoliv množství

Domluvte si BEZPLATNOU prohlídku vaší společnosti

Na základě 1442 recenzí shromážděných do února 2022

Výhody našich služeb v oblasti nakládání s odpady

Jediné jednoduché řešení

Nemusíte kontaktovat několik různých poskytovatelů služeb likvidace odpadu kvůli jeho různým druhům. My se postaráme o nebezpečný i neškodný odpad v rámci jedné služby.
Naše služby shromažďování odpadu lze využít na celou škálu látek, včetně aerosolů, kyselin, nemrznoucích směsí, azbestu, baterií, brzd, spojek, korozivních látek, nafty, prázdných barelů, hořlavin, hořlavých pevných látek, zářivek, paliv, plynů, aplikátorů maziv, inkoustů, olejů, barev, plechovek, plastových nádob, hadrů, ředidel a toxických látek.

Snížení nákladů

Nabízíme paušální programy, díky kterým ušetříte a můžete snadněji plánovat výdaje. Rozhodnete-li se pro spolupráci s námi, můžeme sjednat plán plateb na celý rok, přičemž příslušná částka pak zahrnuje poplatky v oblasti ochrany životního prostředí, přepravné a plnění zákonných požadavků.

Záruka dodržování zákonných předpisů

K veškerým vyprodukovaným odpadům přistupujeme v nejpřísnějším souladu s rámcovou směrnicí o odpadech a připravíme veškerou dokumentaci a splníme veškeré zákonné předpisy, které se na vás vztahují. Coby držitel certifikátu ISO můžeme klientům pomoci v získání certifikace ISO 14001 a současně nabídnout kvalitu, pohodlí a klid na duši.

Domluvte si BEZPLATNOU prohlídku vaší společnosti