News

Případová studie – Leonardo Helicopters

Date: 26 listopadu 2020 | Category: Případové Studie

Jak společnost Safetykleen pomohla

  • 75% snížení četnosti neshod v souvislosti s korozí, ušpiněním a problémy s adhezí v období 2015–2019.
  • Zavedení dokumentovaných týdenních kontrol a pravidelných měsíčních auditů a zpráv vedení za účelem zajištění, že zařízení a služby vždy odpovídají požadavkům.

Společnost Leonardo Helicopters má zavedený plán neustálého zlepšování a v součinnosti s dodavateli, jako je i společnost Safetykleen, usiluje o co nejmenší výskyt vad během výrobního procesu a z toho plynoucí potřeby přepracování. Patří sem i čištění povrchů před jejich ošetřením, se zaměřením na korozi a adhezi.

Na tomto projektu spolupracujeme se společností Safetykleen. Splnila naše požadavky a nabídka efektivní řešení. To nám umožnilo omezit neshody a zvýšit produktivitu i účinnost.

Leonardo Helicopters

Výzva

V leteckém průmyslu není místo na chyby. Leonardo Helicopters navrhuje, vyrábí a opravuje záchranné vrtulníky v mnoha verzích. Inovace, dokonalost, kvalita a dodržování zákonných norem jsou pro tuto společnost a její výrobu a údržbu naprosto klíčové. Právě v tomto ohledu viděla společnost prostor ke zlepšení.

Procesy v Leonardo Helicopters jsou navrženy tak, aby odpovídaly vysokým nárokům leteckého průmyslu, což ale představuje několikerou manipulaci s komponenty a součástkami. Patří sem například čištění a sušení komponentů a součástek během výrobního procesu. Na začátku projektu bylo zjištěno mnoho případů neshod v souvislosti s nedostatečným čištěním. To následně vedlo ke komplikacím, jako je koroze, ušpinění a problémy s adhezí.

Kromě toho čelila společnost Leonardo Helicopters výzvě v podobě myček součástek, které v té době používala. Cykly mytí a oplachu vyžadovaly přesunování součástek z jednoho zařízení do druhého, což představovalo komplikace se zacházením se součástkami hned nadvakrát, a těžké komponenty byly ještě komplikovanější, pokud jde o bezpečnost práce. S tím, jak společnost používala různá zařízení, některá byla pro všechny součástky příliš malá, a bylo nutné provádět údržbu každý týden. A jelikož těchto procesů údržby bylo 300 za rok, znamenalo to zásadní prostoje je výrobě. Společnost Leonardo Helicopters se obrátila na naši společnost, abychom společně nalezli řešení.

Řešení

Na základě konzultací s account managerem společnosti Safetykleen a produktovými manažery spolupracujícími s Leonardo Helicopters, což zahrnovalo pravidelné návštěvy výrobních prostor v zájmu seznámení s procesem.

Na základě úzké spolupráce, jejímž cílem bylo seznámit se s výzvami, citlivými místy a procesy v Leonardo Helicopters, přinesly tyto konzultace doporučené změny, které byly nejprve prověřeny a detailně otestovány v testovacím centru Safetykleen.

Tento detailní proces vyústil ve výměnu šesti menších myček součástek za dva větší modely Aqua Plus. Do těchto modelů se vejdou všechny součástky, které společnost potřebuje vyčistit, kdy se jedná o tzv. dvojfázová zařízení. To znamená, že myjí a suší součástky v rámci jednoho kompletního cyklu, takže společnost už nemusí mít dvě různá, a šetří tak čas. Modely Aqua Plus mají funkce automatického čištění a dávkování/plnění a odlučovače oleje, což prodlužuje životnost vodného čisticího roztoku, a následně tak klesá potřeba časté údržby.

Výsledky, návratnost investic a plány do budoucna

Po výměně strojů a zavedení nových procesů začala společnost Leonardo Helicopters vykazovat lepší výsledky a došlo ke snížení četnosti přepracování a vyřazování vadných komponentů.

Zlepšování kvality čištění
Nejlepším výsledkem z období 2015–2019 je zlepšení kvality čištění o 75 % v souvislosti s neshodami.
Zlepšování produktivity
Nová zařízení Aqua Plus vyžadují jen 26 úkonů pravidelné údržby ročně, což omezuje odstávky.
Celkové zkrácení mycích cyklů
Mycí cyklus u Aqua plus je kratší, což zlepšuje účinnost a omezuje potřebu obsluhy. U každého cyklu jde o zkrácení o 20 minut.
Úspora energie
Snížení počtu myček a zlepšení izolace. Výsledkem je úspora spotřeby energie o 12–20 %.