Dodržení zákonných norem

Naše služby přispívají k bezvýhradnému dodržování zákonných norem v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Tyto stránky obsahují praktické vysvětlení klíčové legislativy, která se může vztahovat na váš obor podnikání.

Tyto legislativní normy se mohou lišit stát od státu a spadají do kompetence příslušných dozorových orgánů v jednotlivých zemích. Anglie, Wales, Skotsko a Severní Irsko mají své dozorové orgány, ale hlavní kompetence k zavádění legislativy přijaté na úrovni EU platí napříč Velkou Británií.

Směrnice č. 2014/34/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a DSEAR

Směrnice upravující řízení bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu na pracovištích s výskytem výparů a plynů.

Zjistěte více

Daňová Politika Safetykleen Group

Prohlášení společnosti Safetykleen v souvislosti s daňovou povinností a řízením daňových rizik.

Zjistěte více
machine

Stroje

Stroj dodáme a uvedeme do provozu

chemistry

Čisticí kapaliny

Zajistíme čisticí prostředky a kapaliny

training

Školení

Vyškolíme vaše zaměstnance

cog

Servis

Stroj vyčistíme a oservisujeme a vyměníme mycí lázeň

waste

Likvidace odpadů

Vyměňujeme použité čisticí prostředky a zajistíme dodržování zákonných předpisů