Naše čističe lakovacích pistolí

Čistá lakovací pistole je klíčovou podmínkou perfektní vrstvy barvy. Naše řada ručních a automatických čističů lakovacích pistolí nabízí spolehlivé čištění, což je zase zárukou kvalitně provedeného nástřiku barvy, kde se minimalizuje riziko vad a opětovného provedení nástřiku.

Najděte si to své řešení pro čištění součástek

machine

Stroje

Stroj dodáme a uvedeme do provozu

chemistry

Čisticí kapaliny

Zajistíme čisticí prostředky a kapaliny

training

Školení

Vyškolíme vaše zaměstnance

cog

Servis

Stroj vyčistíme a oservisujeme a vyměníme mycí lázeň

waste

Likvidace odpadů

Vyměňujeme použité čisticí prostředky a zajistíme dodržování zákonných předpisů

Výhody čističů lakovacích pistolí

Lepší výkonnost

Pokud lakovací pistoli řádně nečistíte, může to mít vliv kvalitu nástřiku a jeho opakování může být cenově nákladné a komplikované. Naše technologie jsou speciálně navržené, aby se během čištění a po něm toto riziko eliminovalo.

Efektivní provedení

Součástí všech našich čističů lakovacích pistolí je vysoce efektivní systém odvětrávání v zájmu bezpečnosti pracovního prostředí, funkce závěrečného proplachu zaručující skutečně důkladné pročištění, jakož i několik bezpečnostních prvků. Účinnost naší technologie omezuje nutnost použití ředidel, kdy téměř všechno použité ředidlo lze recyklovat, a množství těkavých organických látek, které se během procesu tvoří, je omezeno na absolutní minimum.

Maximální kompatibilita

Naše technologie jsou vhodné pro HVLP pistole, podtlakové pistole a pistole s gravitační nádobkou a lze je využívat s čisticími prostředky schopnými odstraňovat celou řadu barev či inkoustů.

Portfolio strojů

Naše ruční myčky lakovacích pistolí jsou ideální pro lakovny, kde není nutné pistole čistit neustále. Automatické jsou zase vhodné pro větší lakovny a pro užití v automobilovém průmyslu, na železnici, v leteckém průmyslu a v průmyslové výrobě obecně. Také se hodí tam, kde lakovací pistole sdílí více uživatelů a kde se střídají barvy.

Na základě 1442 recenzí shromážděných do února 2022