News

Hygienická a bezpečnostní opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 jsou naší prioritou

Date: 8 února 2021 | Category: Novinky ze Společnosti

Společnost Safetykleen poskytuje služby plně v souladu s doporučeními vlád a Světové zdravotnické organizace. Zavedli jsme nové procedury upravující servisní zásahy s ohledem na posílení bezpečnostních pravidel. Naším cílem vždy bylo, je a bude vám pomáhat.

Jak přímo, tak i nepřímo prostřednictvím svých zákazníků, pomáhá společnost Safetykleen subjektům klíčovým pro naši komunitu, včetně záchranných složek, prodejců potravin, dodavatelům energií a poskytovatelům zdravotnických služeb. Naše týmy po celé zemi pracují i v těchto náročných podmínkách, aby pomáhaly ostatním.

Velmi nám záleží na bezpečnosti a zdraví našich zaměstnanců, zákazníků i vašich zaměstnanců.

Tým Safetykleen

Přispíváme k bezpečí vašich lidí

Čištění strojů je standardní součástí všech inspekčních prohlídek u našich zákazníků. V reakci na současnou pandemii COVID-19 jsme zavedli dvě nové fáze tohoto procesu:

  • Naši technici dodržují nové zásady osobní hygieny v zájmu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti každého, s kým přijdou do styku.
  • Během každé údržby provedou naši zaměstnanci dezinfekci zařízení, aby s ním vaši zaměstnanci mohli pracovat bezpečně s vědomím nulové kontaminace.