Hizmet bulucu
Haberler

Örnek olay incelemesi – Leonardo Helicopters

Tarih: 26 Kasım 2020 | Kategori: Case studies

Safetykleen nasıl yardımcı oldu?

  • 2015-2019 arasında, bildirilen korozyon, lekelenme ve yapışma sorunları bakımından, uyumsuzluk %75 azaltıldı.
  • Sunulan ekipman ve hizmetlerin ihtiyaçları eksiksiz karşıladığını teyit etmek amacıyla, belgelendirilmiş haftalık kontroller, aylık denetimler ve yönetim raporları.

Sürekli bir işlem iyileştirme planı uygulayan Leonardo Helicopters bu kapsamda üretim süreçlerindeki kusurları ve tekrar işlerini en aza indirmek amacıyla Safetykleen gibi tedarikçilerle çalışıyor. Destek alınan konulardan biri ise korozyonu azaltmaya ve yapışmayı geliştirmeye odaklanan, yüzey işleme öncesi yüzey temizleme işlemi.

“Bu projede Safetykleen ile yakından çalıştık. Özel ihtiyaçlarımızın karşılanmasında bize destek oldular ve başarılı çözümler sundular. Bu sayede, uyumsuzluklarımızı azaltmayı ve üretkenlik ile verimliliği artırmayı başardık.”

Leonardo Helicopters

Zorluk

Havacılık ve uzay sektöründe hataya yer yoktur. Leonardo Helicopters, müşterileri için birbirinden farklı arama ve kurtarma helikopterleri tasarlıyor, üretiyor ve bunlarla ilgili destek hizmeti veriyor. Bu nedenle, inovasyon, mükemmellik, kalite ve mevzuata uyum performansı hem Leonardo Helicopters hem de şirketin üretim ve bakım süreçleri için vazgeçilmez öneme sahip. Leonardo Helicopters tam da bu süreçlerle ilgili bazı gelişim fırsatları belirlemişti.

Leonardo Helicopters’ın süreçleri uzay ve havacılık sektörünün zorlu taleplerini karşılayacak biçimde tasarlanıyor ve bu da çok sayıda parça ve bileşenin elleçlenmesini gerektiriyor. Bu ise tüm üretim süreci boyunca parça ve bileşenlerin temizlenip kurutulmasını içeriyor. Söz konusu projenin başında, yetersiz temizleme işlemlerinden kaynaklanan pek çok uyumsuzluk konusu tespit edilmişti. Bunlar, korozyon, kirlenme ve yapışma sorunları gibi sorunlara yol açıyordu.

Leonardo Helicopters ayrıca, kullandığı parça yıkayıcılarla ilgili sorunlar da yaşıyordu. Yıkama ve durulama işlemleri parçaların tek tek taşınmasını gerektiriyor, bu durum parçaların iki kez elleçlenmesi ihtiyacını doğuruyor, daha büyük parçaların taşınması ise Sağlık ve Güvenlik açısından zorluklar yaratıyordu. Yıkama ve durulama işlemleri için ayrı ayrı makineler kullanan Leonardo Helicopters çok sayıda parça yıkayıcıya sahipti, üstelik bunların bazıları bazı parçalar için çok küçük kalıyor ve her hafta bakım yapılmasını gerektiriyordu. Yılda 300’ü bulan bakım işleri ise üretimde önemli aksama sürelerine yol açıyordu. Leonardo Helicopters, bu konuda bir çözüm bulması için iş ortağı Safetykleen’e danıştı.

Çözüm

Safetykleen’in Müşteri Yöneticisi, Ürün Yöneticisi ve Kimyasal Yöneticisi, Leonardo Helicopters ile yakın bir istişare ve işbirliği gerçekleştirdiler ve bu işbirliği genel süreçleri anlamak amacıyla üretim tesisine yapılan düzenli ziyaretleri de içeriyordu.

Leonardo Helicopters’ın yaşadığı zorlukları, sıkıntıları ve süreçleri anlamak amacıyla gerçekleştirilen yakın istişare sonucunda bazı değişiklikler tavsiye edildi ve bunlar Safetykleen’in test merkezinde önce test edildi ardından da kapsamlı bir şekilde denendi.

Bu detaylı sürecin sonunda, 6 küçük parça yıkayıcı 2 büyük Aqua Plus parça yıkayıcıyla değiştirildi. 2 kademeli makineler olarak bilinen bu makinelere, Leonardo Helicopters’ın temizlemesi gereken tüm parçalar yerleştirilebiliyor. Yani parçalar aynı döngü içinde yıkanıp durulanabiliyor, bu da Leonardo Helicopters’ın ayrı ayrı makineler kullanma ihtiyacını ortadan kaldırarak parçaların toplam temizlenme sürelerini kısaltıyor. Bu iki Aqua Plus makine, sulu temizleme solüsyonunun hizmet ömrünü uzatmak ve dolayısıyla bakım ihtiyacını azaltmak amacıyla otomatik bir dozaj/dolum sistemi ve yağ ayırıcılarla donatıldı.

Sonuçlar, yatırım getirisi ve gelecek planları

Makine ve uygulamalar değiştirildikten sonra Leonardo Helicopters hem süreçleriyle ilgili mükemmel sonuçlar aldı hem de yeniden işlenen ve ıskartaya çıkarılan parça miktarını azalttı.

Temizlik kalitesinin artırılması
2015-2019 arasında elde edilen en iyi sonuç, kaliteli temizleme işlemlerinde, uyumsuzluk sorunları bakımından %75’lik bir iyileşme sağlanması oldu.

Üretkenliğin artırılması
Yeni Aqua Plus uygulamalarının yılda sadece 26 kez bakım gerektirmesi aksama sürelerini azaltır.

Toplam yıkama döngüsü süresinin kısaltılması
Aqua Plus yıkama döngüsü daha kısadır. Verimliliği artırır, manuel elleçlemeyi azaltır. Her bir döngü, 20 dakika ila bir saat sürer.

Enerji tasarrufu
İzolasyon geliştirilirken parça yıkayıcı sayısı azaltılır. %12 ila %20 arasında bir enerji tasarrufu sağlanır.