A Safetykleen Csoport Adópolitikája

Safetykleen Group Services Limited

2018-19-es Adópolitika

Bevezető

Néhány szó a Safetykleenről
A Safetykleen cégcsoportot (Safetykleen vagy a Csoport) irányító Safetykleen Group Services Limited a felületkezelési és vegyi alkalmazások világszinten vezető szolgáltatójaként a különféle megoldások széles körét kínálja sokszínű ügyfélkörünk igényeinek kielégítése céljából. A Csoport a számos leányvállalatán keresztül az egész Európára kiterjedően, valamint Brazíliában és Kínában kínálja szolgáltatásait.

Az Adópolitikát ismertető dokumentum[1]
Ez a Safetykleen Igazgatósága által hivatalosan jóváhagyott dokumentum meghatározza a Csoport által az adóügyek lebonyolítása és az adókockázatok kezelése során alkalmazott irányelvet és szemléletmódot, és elérhető a Safetykleen minden érintettje számára. Tekintettel az adótörvények változására, a Safetykleen Igazgatósága folyamatosan figyelemmel követi a Csoport adópolitikáját annak biztosítása érdekében, hogy a dokumentum mindig pontosan kövesse az adózási környezet változását.

A Csoport adóügyekért felelős funkciója szorosan együttműködik a Csoport üzleti egységeivel annak biztosítása érdekében, hogy az adópolitika támogassa a Csoport üzleti stratégiáját, és ezt az adópolitikát az egész Csoportban következetesen elfogadják és betartsák, biztosítva az összes kötelezettség maradéktalan teljesítését és az adók megfelelő intézését.

A Csoport Adópolitikája

A Safetykleen elismeri a társaságban érdekelt felek jogos elvárásait és igyekszik megfelelni azoknak.

Elkötelezettek vagyunk a következők mellett:

  • becsületesen és átláthatóan járunk el az adóügyi megfeleléssel és a beszámolással kapcsolatos minden kötelezettségünk tekintetében;
  • az eljárásaink és rendszereink rendszeres felülvizsgálata útján ellenőrizzük és kezeljük a kockázatokat;
  • garantáljuk, hogy az adópolitikánk konzisztens legyen a csoportszintű stratégiánkkal és a csoport alapértékeivel;
  • együttműködő és átlátható kapcsolatokat tartunk fent az Egyesült Királyság Vám- és Adóhivatalával (HMRC), és a tevékenységi helyeink szerinti országok vámhatóságaival;
  • a bonyolult és bizonytalan területeken megszerezzük a HMRC előzetes jóváhagyását;
  • az adókedvezmények mérlegelésekor megfelelően figyelembe vesszük a csoport vállalati és társadalmi felelősségvállalását, a hírnevét és az érintett adóhatóságok szándékát.

A Csoport magatartási kódexe

A Safetykleen adóügyi magatartási kódexe azokat az alapelveket határozza meg, amelyek alapján a Csoport alkalmazottaitól elvárják, hogy úgy végezzék a tevékenységeiket, hogy azzal adóügyi szempontból támogassák a Csoport adópolitikáját.

Adóügyi megfelelés
A Csoport elkötelezett az összes alkalmazandó törvény, előírás, rendelet és beszámoló közzétételi követelmény betartása mellett. A külön az adóügyekért felelős funkció a Csoport üzleti egységeivel együttműködve tanácsokkal és útmutatással szolgál annak érdekében, hogy a Csoport mindig maradéktalanul megfeleljen az adóügyi kötelezettségeknek. A Csoport adózási helyzetéről évente beszámolnak az Audit Bizottságnak és rendszeresen tájékoztatják az Igazgatóságot. A Csoport adózási helyzetét a Csoport külső könyvvizsgáló cége évente felülvizsgálja.

Adóügyi kockázatkezelés
Az adóügyek a Safetykleen Csoport pénzügyi funkciójának szerves részét képezik. Az adóügyekért felelős funkció, melynek tagjai rendelkeznek a szükséges tapasztalattal és szaktudással, betartja a hatékony kockázatkezelést szolgáló összes alkalmazandó törvényt, szabályt, előírást és a közzétételi követelményt.

Az adókockázatok kezelése szigorú megfelelési eljárások útján történik, amelyeket folyamatosan figyelemmel követnek és tökéletesítenek. Ez biztosítja az átlátható pénzügyi beszámolást, a pontos és hiánytalan adóbevallásokat, és szoros munkakapcsolatot alakít ki a HMRC-vel. A Csoport adóügyekért felelős funkciója szorosan együttműködik az üzleti egységekkel minden olyan adókockázat azonosítása és nyomon követése céljából, amely hatással lehet a Csoportra.

Miközben a Csoport az általa elfogadott összes adójogi állásfoglalás tekintetében az egyértelműségre törekszik, az adózási szempontból bizonytalan és komplex területeken a Csoport szükség esetén az illetékes adóhatóság mellett megfelelő külső szakmai tanácsadótól is tanácsot kér. A meghozandó intézkedésekre vonatkozó végső döntést a Csoport Pénzügyi Igazgatója hagyja jóvá, adott esetben kérve a Vezérigazgató és az Igazgatóság jóváhagyását.

Konzisztencia a Csoport stratégiájával
A Csoport adóügyekért felelős funkciója a felső vezetés és az Igazgatóság arra törekszik, hogy a Csoport adópolitikája a tágabb irányítási politika és a vállalati értékek mellett konzisztens legyen a Csoport általános stratégiájával és kiegészítse azt. A Csoport adóügyekért felelős funkciója figyelembe veszi a legfontosabb érdekelt felekkel fennálló kapcsolatokat, és a Csoport adóügyeinek intézése során szem előtt tartja a felelős adófizetőként széles körben kivívott hírnevet.

Az adótervezéshez való hozzáállás
A Csoport adópolitikájának célját a Safetykleen vállalati célkitűzéseinek támogatása, egyben a vállalat felelős adófizetőként kivívott hírnevének megőrzése jelenti – az adózással kapcsolatos minden döntést ebben a kontextusban hozunk meg. Minden ügyletnek olyan elsődleges üzleti célt kell követnie, amelyet nem az adózási szempont motivál. Bár a Csoport arra törekszik, hogy ahol csak lehet, kihasználja a rendelkezésre álló könnyítéseket, a Csoport nem kíván olyan adótervezési javaslatokat indítványozni, amelyek agresszívnak tekinthetők, jelentősen veszélyeztethetik a vállalat hírnevét és/vagy negatívan befolyásolják az adóhatósággal fennálló kapcsolatunkat.

Az Adóhatóságokkal való kapcsolat
A Csoport adópolitikájával szoros összhangban áll az Egyesült Királyságban a HMRC-vel való szoros munkakapcsolat fenntartása és továbbfejlesztése. Ez annak biztosítását is magában foglalja, hogy a Csoport megőrizze az alacsony kockázati profilját a HMRC-nél. A Csoport elkötelezett a méltányos adórész megfizetése mellett, beleértve az alábbiakból fakadó kötelezettségeket: ingatlanvásárlási adó, bérjárulékok, bérből levont adók, jövedelemadó és társasági adó. Az adóhatósággal történő ügyintézés során a nyitottságra, a becsületességre és az átláthatóságra törekszünk.

2018. december

[1] Az adópolitika megfelel az Egyesült Királyság pénzügyekről szóló 2016. évi törvénye 19. mellékletének 2. részében meghatározott adóstratégiai közzétételi követelményeknek, és 2017. december 31-től lép hatályba.