Felhasználási Feltételek

(1) ​BEMUTATKOZÁS

A https://safetykleeninternational.com​​​​ oldal Üzemeltetője a Safetykleen UK Ltd nevű társaság, melynek cégjegyzékszáma 1190039 és a Profile West, 950 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9ES, adószámunk 720544561.

Ez az oldal, beleértve az Adatvédelmi szabályzatunkat, összefoglalja a feltételeket, amelyek tekintetében a https://safetykleeninternational.com​​​​​​ domain című honlapunkat használhatja. Honlapunk használatával elfogadja az általunk megszabott összes Felhasználási feltételt. Amennyiben nem fogadja el ezeket a Felhasználási feltételeket vagy azok bármely pontját, abban az esetben kérjük, ne használja ezt a Honlapot.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy Honlapunk cookie-kat (sütiket) használ és látogatása által, valamint azzal, hogy beleegyezik a Felhasználási feltételekbe, jóváhagyását és beleegyezését adja a cookiek használatához az Adatvédelmi szabályok rendelkezései értelmében.

(2) A WEBOLDALRA VALÓ BELÉPÉS

Honlapunk látogatása ideiglenesen engedélyezett és minden jogot fenntartunk a oldalon közzétett szolgáltatásaink módosítására illetve visszavonására (lásd alább). Kijelentjük, hogy nem vagyunk felelősek, amennyiben a Honlap időszakosan vagy hosszabb időtartamra esetlegesen nem elérhető.

Honlapunkat a 3. számú paragrafusban található Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseivel összhangban használhatja.

Ennek során felelősséget vállal minden olyan rendelkezés betartásáért, amely az oldalra való belépéshez szükséges, valamint felelősséget vállal azért, hogy minden személy, aki Honlapunkat az Ön internet hozzáférése által látogatja, ismeri Honlapunk Adatvédelmi szabályzatát és velük összhangban használja azt.

(3) ENGEDÉLY A WEBOLDAL ÉS A VÉDJEGYEK HASZNÁLATÁRA

Ezen Honlap tartalma eltérő megjelölés hiányában a mi illetve az engedélyezőink kizárólagos szellemi tulajdona, és mint ilyen, fenntartunk minden jogot a Honlapon közzétett tartalom felhasználása vonatkozásában. Az oldalon általunk közzétett minden szellemi tulajon jogvédelem alatt áll.

Ennek során kizárólag saját használatra nézheti Honlapunkat vagy tölthet le róla tartalmakat vagy cikkeket, illetve nyomtathat ki egyéb anyagot, mindezt Felhasználási feltételeink teljes figyelembe vételével.

(A) NE OSSZON MEG SEMMILYEN TARTALMAT VAGY ANYAGOT ERRŐL A HONLAPRÓL (MÁS WEBOLDALAKON SEM);
(B) EZEN HONLAPON TALÁLHATÓ ANYAGOKAT NEM HASZNÁLHATJA FEL KERESKEDELMI CÉLOKRA, NEM ADHATJA BÉRBE VAGY ENGEDÉLYEZHETI AZ ANYAGOK LETÖLTÉSÉT ERRŐL A WEBOLDALRÓL;
(C) NE ISMERTESSEN SEMMILYEN HONLAPUNKRÓL VETT ANYAGOT A NYILVÁNOSSÁG ELŐTT;
(D) NE REPRODUKÁLJON, TÖBBSZÖRÖSÍTSEN VAGY MÁSOLJON LE ANYAGOT A HONLAPRÓL;
(E) NE SZERKESSZEN ÁT VAGY EGYÉB MÓDON NE ALAKÍTSON ÁT SEMMILYEN ANYAGOT, AMELY AZ OLDALON TALÁLHATÓ; VAGY
(F) NE TERJESSZEN ANYAGOKAT ERRŐL A WEBOLDALRÓL (EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZNEK AZ OLYAN TARTALMAK, MELYEK KIMONDOTTAN TOVÁBBTERJESZTÉS CÉLJÁBÓL KÉSZÜLTEK – PL A HÍRLEVELEINK).

A Honlap tartalma, illetőleg annak valamely részének felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes, kifejezett írásbeli engedélyével lehetséges.

(4) A SZOLGÁLTATÁS ELFOGADHATÓ HASZNÁLATA

Ön vállalja, hogy sem szándékosan, sem pedig véletlenül nem használ vírust vagy más káros komponenst, amely tönkreteheti, károsíthatja, vagy egyéb módon manipulálja Honlapunkat, annak elérhetőségét vagy az ezzel kapcsolatos internethálózatot. Továbbá vállalja, hogy nem használja Honlapunkat, annak elérhetőségét vagy használati élvezetét olyan módon, ami illegális, jogellenes, törvénytelen, tisztességtelen vagy sértő.

Nem használhatja Honlapunkat olyan célból, hogy, másoljon, árusítson, elküldjön, közvetítsen vagy közzétegyen olyan tartalmú (vagy átirányításra kerülő) anyagokat, melyek számítógépes vírusokat, Trójalovakat, programon belüli kém-modulokat, billentyűzet-kód másolót vagy egyéb rosszindulatú szoftvert tartalmaznak. E szabályok megsértésével bűncselekményt követ el az 1990-es brit Computer Misuse Act értelmében, amit mi kötelesek vagyunk az illetékes jogi képviselőknek és végrehajtó szervezeteknek tudomására hozni és együttműködni velük az ön elérhetőségeinek megszerzésében. A szabályok megszegésévet azonnali hatállyal megszüntetjük Honlapunk látogatáságához való jogát.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen zavarból, vírusból, az oldal elérhetetlenségéből, technikailag veszélyes anyagok káros hatása vagy egyéb eseményből eredő közvetlen (pl. számítógép, adatok vagy birtokolt anyagok meghibásodása) vagy közvetett (pl. elmaradt haszon) károkért vagy veszteségért, mely az oldalunk használatából, elmentéséből vagy az oldalon való anyag közzétételéből származik. A Felhasználó vállalja, hogy a Honlapot és az azon található anyagokat kizárólag saját felelősségére használja.

Nem folytathat semmilyen rendszeres vagy automatikus adatgyűjtést (beleértve a korlátlan másolást, adatbányászatot, az adatok megszerzését és begyűjtését) Honlapunk használata által az üzemeltető előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

Nem használhatja Honlapunkat önként adott kereskedelmi közvetítés vagy kommunikáció céljából.

Nem használhatja Honlapunkat semmilyen marketinggel kapcsolatos szándékkal írásbeli beleegyezésünk és hozzájárulásunk nélkül.

(5) ​KORLÁTOZOTT HOZZÁFÉRÉS

Fenntartjuk a jogot Honlapunk elérhetőségének korlátozására, alkalmasint az egész Honlap tartalmának korlátozására saját belátásunk szerint.

(6) KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

A Honlapunkon megjelent minden információ és tartalmi anyag pontosságát és teljességét illetően garantálatlan, feltétel vagy jótállás nélküli. Nem tudjuk ezért garantálni, hogy a Honlap mindig elérhető marad és a rajta lévő adatok és anyagok időtálló jelentéssel bírnak.

(7) KORLÁTOZÁSOK ÉS FELELŐSSÉGKIZÁRÁS

A jogszabályok teljes mértékű figyelembe vételével mi, a vállalat egyéb tagjai és a további hozzánk csatlakozó harmadik személyek kifejezetten kizárják:

(i) minden erre a Honlapra való kijelentést, garanciát és feltételt arra vonatkozóan (beleértve a törvény által előírt felelősségvállalást a minőséget illetően és/vagy az általunk erre a célra használt tapasztalatokat és állóképességet) vagy ezen Honlap használatát (beleértve korlátozás nélkül a törvény által előírt felelősségvállalást a minőséget illetően és/vagy az általunk erre a célra használt tapasztalatokat és állóképességet);

(ii) felelősségvállalást semmilyen közvetlen, közvetett vagy véletlenül keletkezett veszteség vagy keletkezett kárért, melyet a Honlapunkat látogató vagy felhasználó személy okozott, illetve az oldalunk helytelen használatának eredményeképpen keletkezett, bármilyen más weboldalra való hivatkozás megosztásával vagy a rajta közzétett anyagok megosztása által, beleértve:

– A BEVÉTELEK VAGY NYERESÉGEK ELVESZTÉSÉT;
– AZ ÜZLET ELVESZTÉSÉT;
– HASZON VAGY SZERZŐDÉSEK ELVESZTÉSÉT;
– A VÁRT MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSÉT;
– ADATOK ELVESZTÉSÉT;
– A CÉGÉRTÉK ELVESZTÉSÉT;
– ​A BEFEKTETETT IGAZGATÁSI VAGY MUNKAIDŐT; ​ÉS
függetlenül attól, hogy polgárjogi vétség (beleértve a hanyagságot) által keletkezett a kár, szerződésszegés vagy egyéb, akár előre nem látható módon, amennyiben a megszabott feltételek nem gátolják meg a követeléseket a tulajdont ért károkra vonatkozóan, vagy egyéb igényeket a pénzügyi veszteségekre, amelyek nincsenek kizárva a fent felsorolt kategóriák közül.

A korlátozás nem vonja magával felelősségvállalásunkat halál esetén vagy részünkről gondatlanságból okozott sérülésért, sem felelősségvállalásunkat csalás vagy szándékos tényferdítés ügyében (amennyiben alapvető ügyről van szó), sem más felelősségvállalást, melyek nincsenek kizárva vagy behatárolva a törvényes előírások alapján.

(8) KÁRTÉRÍTÉS

Ön, mint Felhasználó elfogadja, hogy köteles felmenteni minket, mint Üzemeltetőt minden nemű kártérítési kötelezettségvállalás alól, illetve kapcsolt vállalkozásainkat, tisztségviselőinket, jogtanácsosainkat, vezetőinket, és minden harmadik személyt a veszteségekért, és költségekért (feltétel nélkül beleértve minden jogtanácsosunknak elszámolt eljárási költséget), amely a jelen Felhasználási feltételek megszegéséből vagy bármely rendelkezésének megszegéséből ered.

(9) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEINK MEGSZEGÉSE

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételeket bármilyen módon megszegi, jogunkban áll olyan intézkedést hozni, melyet a szabálysértés függvényében megfelelőnek ítélünk meg, beleértve a Honlaphoz való hozzáférés felfüggesztését, a Honlapra való belépés letiltását, azon számítógép IP-címének blokkolását melyről a Honlapra látogatás érkezett, az internet szolgáltató felkeresését annak érdekében, hogy blokkolja a honlaphoz való hozzáférést és/vagy bírósági eljárást indítson a szabálysértő ellen.

(10) INFORMÁCIÓK ÖNRŐL ÉS HONLAPUNK LÁTOGATOTTSÁGÁRÓL

Adatvédelmi szabályzatunk értelmében információkat dolgozunk fel Önről. Honlapunk használata által hozzájárul ehhez az adatfeldolgozáshoz és tanúsítja, hogy minden Ön által megadott információ megfelel a valóságnak.

(11) HONLAPUNKRA VALÓ HIVATKOZÁSOK

Honlapunk nyitólapjára hivatkozást tehet fel, feltéve ha ezt szabályos és törvényes módon teszi és nem károsítja vagy használja fel Honlapunk hírnevét, ám nem hozhat létre olyan hivatkozást, mely Honlapunkkal való nem létező azonosságot, vagy részünkről való nem létező jóváhagyás sugall. Kizárólag csak saját tulajdonban lévő honlapról engedélyezett megosztani hivatkozást erre a Honlapra.

Honlapunk nem vihető át semmilyen más honlapra és hivatkozást a nyitólapon kívül semmilyen más részén nem szabad elhelyezni. Fenntartunk minden jogot, hogy visszavonjuk a hivatkozásokat előzetes kiértesítés nélkül. A honlapnak, amelyről a hivatkozást megosztotta, meg kell felelnie minden fent említett előírásnak a 3. számú paragrafusnak megfelelően. Amennyiben bármilyen más fentiekben nem említett anyagot meg szeretne osztani oldalunkon, kérjük kérvényét juttassa el hozzánk a [email protected] e-mail címre.

(12) HIVATKOZÁSOK MEGOSZTÁSA OLDALUNKRÓL

Amennyiben oldalunk egyéb oldalakra és forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, ezek a hivatkozások csupán információs jelleggel bírnak. Ezek általunk nem ellenőrzött oldalak és források, ezért nem vállalunk felelősséget értük, sem pedig a használatuk által okozott károkért vagy veszteségekért. Kérjük ezért tartsa szem előtt ezen külső oldalak Felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát.

(13) MÓDOSÍTÁSOK

A jelen Felhasználási feltételeket időről időre felülvizsgáljuk és módosítjuk. A felülvizsgált Felhasználási feltételek a közzétételük időpontjától lépnek érvénybe. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt, hogy meggyőződjön róla, hogy ismeri az aktuális verziót.

(14) ÁTRUHÁZÁSOK

Jogunkban áll átadni, átszerződni vagy egyéb módon kezelni a jogokat és/vagy kötelezettségeinket a jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatban felhasználóink értesítése vagy beleegyezése nélkül.

Felhasználóink nem ruházhatják át, nem köthetnek al-szerződés, vagy más módon kezelhetik a Felhasználási feltételekből származó jogokat és/vagy kötelezettségeket.

(15) ELKÜLÖNÍTHETŐSÉG

Ha a jelen Felhasználási feltételek valamely rendelkezését valamely bíróság vagy más illetékes hatóság jogellenesnek és/vagy érvénytelennek nyilvánítja, egyéb rendelkezések lépnek hatályba. Amennyiben bármely jogellenes és/vagy érvénytelen rendelkezés jogszerűvé vagy végrehajthatóvá tehető azáltal, hogy valamely része törlésre kerül, úgy a rendelkezés azon részeinek törlése után egyéb részei továbbra is érvényben maradnak.

(16) HARMADIK SZEMÉLYEK JOGAINAK KIZÁRÁSA

Jelen Felhasználási feltételek mindkét fél, a Felhasználó és Üzelemtető javát egyaránt szolgálják és nem céljuk, hogy bármely harmadik fél hasznára váljanak vagy alkalmazhatóak legyenek bármely harmadik fél számára. Jogaink gyakorlásához a jelen Felhasználási feltételek értelmében nem szükséges semmilyen harmadik fél beleegyezése.

(17) TELJES MEGÁLLAPODÁS

Jelen Felhasználási feltételek elfogadásával, valamint az Adatvédelmi szabályzatunk elismerésével teljes megállapodás jön létre a Felhasználó és a Üzemeltető között és hatályon kívül helyez minden korábbi megegyezést a honlap használatát illetően.

(18) JOG ÉS ILLETÉKESSÉG

Jelen Felhasználási feltételek az angol joghatóság alá tartoznak és arra hivatkozóan érvényesek, és minden ezekre vonatkozó ügy elbírálása Anglia és Wales ügybíróságának kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(19) MARKETING ÁLLÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGI NYILATKOZAT

A Safetykleen („mi”, „nekünk” vagy „a mi”) által a https://safetykleeninternational.com oldalon (Weboldal) szolgáltatott információk kizárólag az általános tájékoztatás célját szolgálják. A Weboldalon található összes információt jóhiszeműen bocsátjuk rendelkezésre, ám a Weboldalon található információk pontosságával, megfelelőségével, érvényességével, megbízhatóságával, elérhetőségével vagy teljességével kapcsolatban nem vállalunk semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget a Weboldal használata vagy a Weboldalon található információk felhasználása miatt esetlegesen bekövetkező károkért vagy veszteségekért. A Weboldal használata és a Weboldalon található bármely információ felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történik.

(20) AJÁNLÁSOK

A Weboldal a termékeink és/vagy szolgáltatásaink felhasználóinak ajánlásait tartalmazhatja. Ezek az ajánlások az említett felhasználók valós tapasztalatait és véleményeit tükrözik. A tapasztalatok azonban az adott felhasználók személyes tapasztalatait jelentik, és nem feltétlenül reprezentálják a termékeink és/vagy szolgáltatásaink minden felhasználóját. Nem állítjuk, és nem is szabad azt feltételezni, hogy minden felhasználónak ugyanazok lesznek a tapasztalatai. Az Ön saját eredményei akár eltérőek is lehetnek.  Az ajánlások kizárólag az egyes felhasználók nézeteit és véleményeit tükrözik, és nem a mi nézeteinket és véleményeinket. Az ajánlásokat adó felhasználókkal nem vagyunk semmilyen kapcsolatban, és a felhasználók nem kapnak semmilyen fizetséget vagy egyéb kompenzációt az ajánlásaikért.

(21) AGGÁLYOK

Amennyiben bármilyen aggálya van a Honlapunkon megjelentetett tartalmat illetően, kérjük írja meg nekünk a [email protected] e-mail címre.