Adatvédelmi szabályzat

A Safetykleen elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt. A személyes adatok olyan információkat jelentenek, amelyek alapján Ön személyként azonosítható. A jelen Szabályzat leírja az e-mailben, személyesen vagy harmadik személytől, mint forrástól megszerzett személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának módját.

A brit Információs Biztos Hivatalánál az alábbi azonosítókkal szerepelünk a nyilvántartásban:

• Safetykleen Group Services Limited: nyilvántartási szám: Z1743259
• Safety-Kleen U.K Limited: nyilvántartási szám: Z6783207

ELÉRHETŐSÉGÜNK

Amennyiben kérdése van az Adatvédelmi szabályzatunkkal vagy a saját adataival kapcsolatban, vagy pedig a jelen adatvédelmi szabályzatban vagy az adatvédelmi törvényekben foglalt jogaival szeretne élni, kapcsolatba léphet velünk:

Levélben:
Katona Mónika (Adatvédelmi felelős)
Safetykleen Hungary Kft.
2440 Százhalombatta
Erőmű út 12.

E-mailben:
[email protected]

ADATVÉDELMI ALAPELVEK

A Safetykleen a következő alapelveknek tesz eleget az Ön személyes adatainak feldolgozása során:

1. Jogszerűség, tisztesség és átláthatóság – az adatokat jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan kell kezelni.
2. A cél korlátozása – az adatgyűjtésnek konkrét, explicit módon megfogalmazott és törvényes célokat kell szolgálnia, és további feldolgozásuk nem történhet olyan módon, amely az ilyen célokkal nem összeegyeztethető.
3. Az adatok minimalizálása – az adatoknak a kezelésük céljára alkalmasaknak és relevánsaknak kell lenniük, az adatok körét pedig a célhoz szükséges minimumra kell korlátozni.
4. Pontosság – az adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.
5. A tárolás korlátozása – az adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
6. Integritás és bizalmas jelleg – az adatkezelést oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓ

Az Ön által nekünk átadott információ
Ön bemutatkozáskor, személyes találkozó alkalmával, vagy telefonon, e-mailben, weboldalunkon vagy más módon való kapcsolatfelvételkor adhat meg nekünk információt.

Az Ön által megadott személyes adatok kategóriái a következők lehetnek:

• vezetéknév és keresztnév;
• beosztás és cégnév;
• e-mail cím;
• levelezési cím;
• telefonszám;
• bármilyen más azonosító, amely alapján a Safetykleen kapcsolatba léphet Önnel.

Harmadik felektől gyűjtött információ
Az ilyen információ legnagyobb részét közvetlenül Öntől gyűjtjük. Azonban információt gyűjtünk Önről a következő forrásokból is:

• nyilvánosan hozzáférhető forrásokból, pl. Cégnyilvántartásból;
• abból, amit Ön nyilvánossá tett az Önhöz vagy az Ön cégéhez tartozó weboldalon vagy olyan közösségi média platformokon, mint pl. a LinkedIn;
• harmadik féltől, pl. attól, aki Önt bemutatta nekünk vagy olyan szakemberektől, akikkel együtt dolgozott, vagy akiket megbízott.

Bizalmas személyes adatok
Általában nem törekszünk bizalmas (vagy különleges kategóriájú) személyes adatok gyűjtésére. A bizalmas személyes adatok olyan információt jelentenek, amelyek faji vagy etnikai származásra, politikai nézetre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, szakszervezeti tagságra; egészségre vagy szexuális életre, szexuális irányultságra; genetikai adatokra vagy biometrikus adatokra vonatkoznak. Amennyiben mégis gyűjtünk bizalmas személyes adatokat, akkor az adatgyűjtés időpontjában kifejezett hozzájárulását fogjuk kérni a tervezett felhasználás céljához.

AZ ÖN ADATAINAK FELHASZNÁLÁSA

Az alábbiakban az Önre vonatkozó információk (a bizalmas személyes adatok kivételével) felhasználásának és kezelésének célját és az egyes adatkezelési típusok jogalapját ismertetjük.

• Weboldalunk adminisztrációja érdekében.
• Weboldalunk tökéletesítése annak érdekében, hogy a tartalom megjelenítése a leghatékonyabb legyen az Ön számára és az Ön által használt számítógépen, mobileszközön vagy más hardveren, amelyen a Weboldalt megnyitja; valamint
• Weboldalunk biztonságának megőrzése érdekében.

Az összes ilyen kategória esetében törvényes érdekünk, hogy folyamatosan figyeljük és tökéletesítsük szolgáltatásainkat és az Önnek a weboldalunkon a Safetykleen ügyfeleként tapasztalt ügyfélélményét, valamint gondoskodjunk a hálózati biztonságról. Az ilyen felhasználást törvényes érdekeink szempontjából szükségesnek tartjuk, amely Önre nézve nem elfogult vagy káros.

Célunk az információ kezelésévelAz adatkezelés jogalapja
Az Ön által kért információ és szolgáltatások nyújtása.Törvényes érdekünk, hogy válaszoljunk az Ön érdeklődéseire, és megadjuk a kért tájékoztatást az üzleti kapcsolat megteremtése és fejlesztése érdekében. Annak érdekében, hogy jó és megfelelő szolgáltatást kínáljuk, az ilyen felhasználást rányosnak tartjuk, amely Önre nézve nem elfogult vagy káros.
Szerződéskötés Önnel, és a szerződések teljesítése.Szükséges az Ön személyes adatainak ilyen módon történő kezelése annak érdekében, hogy szerződést kössünk Önnel és teljesítsük Ön felé a szerződéses kötelezettségeinket.
A szerződéses feltételek, valamint az Önnel kötött szerződések betartatása.Törvényes érdekünk, hogy szolgáltatási feltételeink betartatásáról gondoskodjunk. Törvényes érdekeink szempontjából ezt szükségesnek és arányosnak tartjuk.
Marketing célokra használt adatbázisunk feltöltése.Törvényes érdekünk, hogy szolgáltatásainkat értékesítsük. Igyekszünk gondoskodni arról, hogy az adatbázisunkban szereplő elérhetőségek relevánsak és naprakészek legyenek. Az ilyen felhasználást arányosnak tartjuk, amely Önre nézve nem elfogult vagy káros.
Olyan hírlevelek, kiadványok, hirdetmények, felmérések és marketing célú tájékoztatások vagy értesítések kiküldése Önnek, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik.Ha felveszi velünk a kapcsolatot, bármikor leiratkozhat a tőlünk érkező direkt marketing e-mail értesítésekről.
Tájékoztatás küldése Önnek a szabályzataink és egyéb szerződéses feltételeink változásáról, illetve egyéb adminisztrációs információk küldése.Törvényes érdekünk, hogy szolgáltatásainkat értékesítsük. Az ilyen felhasználást arányosnak tartjuk, amely Önre nézve nem elfogult vagy káros.
Az általunk Önnek és másoknak nyújtott marketing hatékonyságának mérése vagy vizsgálata, és az Önnek megfelelő marketing biztosítása.Ha felveszi velünk a kapcsolatot, bármikor leiratkozhat a tőlünk érkező direkt marketing e-mail értesítésekről.
Az információ kezelésének céljai.Törvényes érdekünk, hogy tájékoztassuk Önt szabályzataink és egyéb szerződéses feltételeink változásáról. Az ilyen felhasználást törvényes érdekeink szempontjából szükségesnek tartjuk, amely Önre nézve nem lesz elfogult vagy káros.

Amikor törvényes érdekekre hivatkozunk jogalapként, akkor ellenőrizzük, hogy az Ön érdekei, jogai és szabadsága biztosan ne írja felül a mi törvényes érdekeinket.
Amennyiben Ön nem kívánja megadni nekünk személyes adatait, az ilyen információk kezelése azonban szükséges az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni a szerződésünkben foglalt kötelezettségeinket.
A Safetykleen kizárólag az adatgyűjtés céljaival megegyezően használja fel az Ön személyes adatait, kivéve, ha indokoltan úgy gondoljuk, hogy más okból kell felhasználnunk adatait, és az ilyen ok egybevág az eredeti céllal. Ha ettől eltérő célra kell felhasználnunk az Ön személyes adatait, arról időben tájékoztatjuk Önt, és ismertetjük azt a jogalapot, amely erre feljogosít minket.

E-MAIL MARKETING

Amennyiben e-mail marketing üzeneteket szeretnénk küldeni olyan egyéni előfizetői címére (vagyis nem céges e-mail címre), amellyel korábban nem álltunk kapcsolatban, szükségünk van az Ön hozzájárulására, hogy Önnek kéretlen e-mail marketing üzeneteket küldhessünk.
Amennyiben hozzájárulását adja, az ilyen hozzájárulását bármikor vissza is vonhatja, az azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés törvényességét.
Ön bármikor leiratkozhat az általunk küldött e-mail marketing üzenetekről, ha e célból kapcsolatba lép velünk a fenti elérhetőségeinken. A leiratkozási kérés érvénybe lépése néhány napot igénybe vehet.

KIVEL OSZTJUK MEG AZ ÖN ADATAIT?

Az Ön személyes adatait nem osztjuk meg harmadik felekkel, az Adatkezelési szabályzatban foglalt feleket leszámítva. Az információt kizárólag a Safetykleen vezetőségével és alkalmazottaival osztjuk meg.
A személyes adatokat megosztjuk olyan külső szolgáltatókkal is, akik a weboldalunk üzemeltetésében segítenek, beleértve az adatbázis-szolgáltatókat, a például biztonsági mentést és katasztrófa utáni helyreállítást végző informatikai szolgáltatókkal, és más szolgáltatókkal. Külső szolgáltatóink biztonsági és titoktartási kötelezettség alatt állnak, és az Ön adatait kizárólag konkrét célokra és a mi instrukcióink alapján kezelik.

Továbbá, a Safetykleen információt adhat ki Önről:
• ha üzletrészt vagy eszközt értékesítünk vagy vásárolunk, amely esetben kiadhatjuk személyes adatait az ilyen üzletrész vagy eszköz leendő eladójának vagy vevőjének;
• ha a Safetykleen minden vagy lényegében minden eszközét harmadik fél szerzi meg, amely esetben a Safetykleen által az ügyfelekről tárolt összes személyes információ az egyik átruházandó eszköz lesz;
• ha törvényi kötelezettségünknek eleget téve ki kell adnunk vagy meg kell osztanunk az Ön személyes adatait;
• ha az valamely személy életbevágó érdekeinek védelmében szükséges;
• Szerződéses feltételeink betartatása vagy alkalmazása érdekében, vagy a Safetykleen, annak munkavállalói, ügyfelei vagy mások jogainak keletkeztetése, gyakorlása vagy védelme érdekében.

ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE

A hozzánk beérkezett személyes adatok továbbítása és tárolása lehetséges az Európai Gazdasági Térségen (“EGT”) kívül a Safetykleen-nek dolgozó külső szolgáltatók általi feldolgozás céljaira. Normál esetben csak olyan országokba továbbítjuk az Ön személyes adatait, amelyekben a személyes adatok védelmét az Európai Bizottság megfelelőnek minősítette. Amennyiben olyan országba továbbítunk, és olyan országban tárolunk személyes adatokat, amelyben a személyes adatok védelmét az Európai Bizottság nem minősítette megfelelőnek, a védelemről a következők útján gondoskodunk:

• az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződési klauzulák, amelyek megkövetelik a címzettől az Ön személyes adatainak védelmét;
• az EU-US Adatvédelmi Pajzs Keretelvei (amennyiben az USA-ba továbbítunk személyes adatokat), amely módot ad az USA-beli vállalkozásoknak az EU adatvédelmi törvényei szerinti önminősítésre.

Ha további információt szeretne az általunk használt mechanizmusról, amely az Ön személyes adatainak az EGT-n kívülre való továbbítására vonatkozik, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fent megadott elérhetőségeinken.

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK BIZTONSÁGA

A Safetykleen megfelelő technikai és szervezeti garanciákat alkalmaz a személyes adatok jogosulatlan hozzáférés, elvesztés vagy megsemmisülés elleni online és offline védelmére. Iparági szabványoknak megfelelő fizikai és eljárási biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az információ védelmére a gyűjtéstől a megsemmisítésig. Ebbe beletartoznak a tűzfalak, a hozzáférési jogosultságok, a szabályzatok és más eljárások az információ jogosulatlan hozzáférés elleni védelmére.
Kizárólag arra felhatalmazott munkatársak és külső szolgáltatók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, és az ilyen hozzáférés a szükséges mértékre korlátozódik.
Amennyiben az adatkezelést megbízásunkból harmadik fél végzi, lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy megfelelő biztonsági intézkedések történjenek a személyes adatok jogosulatlan közlésének megakadályozására.
A Safetykleen azonban az ilyen óvintézkedések ellenére sem tudja garantálni az interneten továbbított információ biztonságát, illetve azt, hogy jogosulatlan személyek ne juthassanak hozzá személyes adatokhoz. Adatvédelmi incidens esetén a Safetykleen eljárásokat léptet érvénybe a gyanított incidens kezelésére, és értesíti Önt és az illetékes hatóságot az adatvédelmi incidensről, amennyiben az a kötelessége.

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön személyes adatait az adatgyűjtés és adatkezelés céljához, valamint a törvényi, számviteli vagy beszámolási előírásoknak való megfeleléshez szükséges időn túl nem őrizzük meg.
Az Ön személyes adatainak megőrzésére vonatkozó kritériumok közé a következők tartoznak:

• Általános lekérdezések és levelezés – amikor Ön érdeklődik, vagy e-mailben vagy telefonon kapcsolatba lép velünk, az érdeklődésre való válaszadáshoz szükséges ideig őrizzük meg az ön adatait. Az ilyen időtartamot követően két évnél tovább nem őrizzük meg az Ön adatait, amennyiben a későbbiekben nincs aktív kapcsolatunk Önnel;
• Direkt marketing – amennyiben az adatbázisunkban szerepelnek az Ön személyes adatai direkt marketing célokra, adatait két évnél tovább nem őrizzük meg, ha a későbbiekben nincs aktív kapcsolatunk Önnel.
• Törvényi és szabályozói követelmények – előfordulhat, hogy a személyes adatokat maximum két évig meg kell őrizni, hogy eleget tudjunk tenni törvényi kötelezettségeinknek, vitarendezést folytatni vagy szerződéses feltételeinknek érvényt szerezni.

AZ ÖN JOGAI

Az Ön személyes adataihoz való hozzáférés és az adatok frissítése
Önnek jogában áll hozzáférni az általunk Önről tárolt információhoz. Amennyiben azt kéri, adunk Önnek egy példányt az általunk kezelt személyes adataiból („érintett hozzáférési igénye”). Elutasíthatjuk az érintett hozzáférési igényének teljesítését, ha az igény nyilvánvalóan nem megalapozott, vagy túlzó, vagy ismétlődő.
Önnek az is jogában állhat, hogy a nekünk megadott személyes adatait strukturált és általánosan használt formátumban megkapja, hogy másik adatkezelőnek átadhassa („adathordozhatóság”). Az adathordozhatóság joga csak akkor alkalmazható, amikor az Ön személyes adatait az Ön beleegyezésével vagy egy szerződés teljesítéséhez kezeltük, és amikor az adatkezelés automatizált módon történik.
Szeretnénk gondoskodni arról, hogy az Ön személyes adatai pontosak és naprakészek legyenek. Ön kérheti tőlünk az Ön által pontatlannak tartott információ javítását vagy eltávolítását. Kérjük, értesítsen minket, ha a velünk való kapcsolattartás ideje alatt személyes adatai megváltoznak.

TILTAKOZÁSI JOG

Direkt marketing
Önnek jogában áll tiltakozni a személyes adatainak direkt marketing céljaira történő felhasználása ellen.
Amennyiben törvényes érdekeink alapján kezeljük az Ön adatait
Önnek a konkrét helyzetéhez köthető alapon szintén jogában áll bármikor tiltakozni a személyes adatai olyan felhasználása ellen, amely a mi törvényes érdekünk alapján történik.
Amennyiben ilyen indokkal tiltakozik, a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait, kivéve, ha olyan meggyőző törvényes alapot tudunk felmutatni az adatkezelésre, amely felülírja az Ön érdekeit, jogait és szabadságát a jogi követelés keletkeztetésére, gyakorlására vagy védelmére.

AZ ÖN EGYÉB JOGAI

Az adatvédelmi törvények értelmében Ön a következő jogokkal is rendelkezik arra vonatkozóan, hogy orvosoljuk az Ön személyes adatainak pontatlanságát vagy hiányosságát.

Bizonyos körülmények között Önnek jogában áll:

• személyes adatainak törlését kérni („a feledtetés joga”);
• bizonyos körülmények között korlátozni az Ön személyes adatainak kezelését.

Megjegyzendő, hogy a fenti jogok nem abszolút jogok, és előfordulhat, hogy igényeket részben vagy egészben elutasítunk, amennyiben az alkalmazandó törvény értelmében arra kivétel vonatkozik.

A JOGGYAKORLÁS MÓDJA

A Ön úgy gyakorolhatja a jelen adatkezelési szabályzatban és az adatvédelmi törvényekben foglalt bármely jogát, hogy kapcsolatba lép velünk a fenti „Elérhetőségeink” részben leírt elérhetőségeinken.
A jelen adatkezelési szabályzatban vagy az adatvédelmi törvényekben foglaltakon túl az Ön törvény adta jogai gyakorlásának nincs költsége. Ha azonban az Ön igényei nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy túlzóak, különösen azok ismétlődése miatt, akkor előfordulhat, hogy:
(a) méltányos díjat számítunk fel a kért információ megadásának vagy a kért intézkedés végrehajtásának adminisztrációs költségét figyelembe véve; vagy (b) kérésének teljesítését elutasítjuk.
Amennyiben indokolt kétségeink merülnek fel az igénylő személyazonosságával kapcsolatban, kérhetünk további információt az Ön személyazonosságának ellenőrzéséhez.

COOKIE-K (SÜTIK)

Weboldalunk cookie-kat használ, amelyek segítségével meg tudjuk Önt különböztetni weboldalunk más felhasználóitól. Ez segít abban, hogy jó felhasználói élményt nyújtsunk Önnek weboldalunk böngészése során, és segítségével tökéletesíteni tudjuk weboldalunkat is.
A cookie olyan kisméretű, betűkből és számokból álló fájl, amelyet az Ön beleegyezésével elhelyezünk az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k segítségével meg tudjuk Önt különböztetni weboldalunk más felhasználóitól. Ez segít abban, hogy jó felhasználói élményt nyújtsunk Önnek weboldalunk böngészése során, és segítségével tökéletesíteni tudjuk weboldalunkat is. Az általunk használt cookie-k „munkamenet” (session) cookie-k. A munkamenet cookie-k olyan cookie-k, amelyek a böngészőprogram bezárásakor törlődnek az Ön számítógépéről. Ezek addig követik Önt, ameddig a weboldalunkon navigál, és segítenek nekünk javítani weboldalunk szolgáltatását.
A weboldalunkkal kapcsolatosan előállított információ felhasználásával jelentések készülnek a weboldal használatáról. Az ilyen jelentések szigorúan statisztikai adatokat tartalmaznak, amelyek segítenek nekünk jobban megérteni weboldalunk megtekintésének módját; ebbe beletartozik az oldalak népszerűsége, ügyfélbázisunk földrajzi kiterjedése, a látogatók száma és oldalunk visszatérő látogatói. Ezt az információt a Google tárolja. A Google adatvédelmi szabályzata ezen a címen érhető el: http://www.google.com/privacypolicy.html

COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATA

Előfordulhat, hogy információt gyűjtünk az Ön számítógépéről, ideértve, az Ön IP címét, az Ön által használt operációs rendszert és böngészőprogramjának típusát. Ezeket rendszeradminisztrációs célra, valamint a weboldal tökéletesítéséhez, összesített információk gyűjtésére gyűjtjük. Ezek statisztikai adatok a felhasználók böngészési tevékenységeiről és mintáiról, és ezek alapján személyek azonosítása nem történik. Az Ön használati szokásairól az általunk elhelyezett cookie-kból szerzett információt a következő célokra használjuk fel:

• A weboldal használhatóságának javítása érdekében;
• Weboldalunk használatának elemzése érdekében;

COOKIE-K (SÜTIK) LETILTÁSA

A legtöbb böngészőprogramban lehetőség van cookie-k fogadásának letiltására. Például:

• Internet Explorerben visszautasíthatja az összes cookie-t az „eszközök”, „internet beállítások”, „adatvédelem” menüpontok megnyitásával, majd az „összes cookie letiltása” lehetőség kiválasztásával;
• Firefoxban az összes cookie letiltása az „eszközök”, „beállítások” kiválasztásával és az „adatvédelem” alatt „cookie-k elfogadása webhelyekről” beállítás kikapcsolásával lehetséges.

Az összes cookie letiltása azonban kedvezőtlenül hat sok weboldal használhatóságára. A cookie-k letiltása a Safetykleen weboldal használhatóságát nem befolyásolja. Weboldalunkon csak a „Google Analytics” eszközeit használjuk. Ez a cookie arról ad nekünk tájékoztatást, hogy hányan látogatták az oldalt, és hogyan mozogtak rajta, hogyan használták a weboldalt. A későbbiekben ezt az információt fel tudjuk használni a navigálhatóság és a weboldal általános tökéletesítéséhez. A weboldalon használt cookie-k nem gyűjtenek személyes azonosításra alkalmas információt Önről, mi pedig nem adjuk ki harmadik feleknek az Ön eszközére elhelyezett cookie-kban tárolt információt.
A Google Analytics a következők közlésére kötelez minket:
A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere „cookie-kat” – szöveges fájlokat – helyez el az Ön számítógépén, és ezek segítségével elemzi, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat. A cookie-ban a weboldalunk Ön általi használatára vonatkozóan rögzített adatokat (az Ön IP címével együtt) a Google szervereire küldjük át az Egyesült Államokba, ahol tárolják azokat. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a weboldal üzemeltetői számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. A Google az ilyen információkat átadhatja harmadik feleknek a törvény által előírt esetekben vagy ha az ilyen harmadik felek adatkezelést végeznek a Google megbízásából. A Google nem kapcsolja össze az Ön IP címét a Google által tárolt más adatokkal. A cookie-k telepítését Ön megakadályozhatja ugyan a böngésző megfelelő beállításaival, ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói esetleg nem használhatók a maguk teljességében. A weboldal használatával Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Google kezelje az Önnel kapcsolatos adatokat az előzőekben ismertetett módon és célokra.

LINKEK

Weboldalunk időnként olyan hivatkozásokat tartalmazhat, amelyek harmadik felek weboldalára vagy weboldaláról irányítják át a felhasználót.
Amennyiben ilyen weboldalakra mutató hivatkozást követ, felhívjuk a figyelmét arra, hogy az ilyen weboldalak saját adatkezelési szabályzattal rendelkeznek, és a Safetykleen nem vállal semmilyen felelősséget vagy büntetőjogi felelősséget az ilyen szabályzatokért. Kérjük, ellenőrizze az ilyen szabályzatokat, mielőtt személyes adatokat ad meg ilyen weboldalakon.

E-MAIL FIGYELÉS

Bár a Safetykleen csapat minden tagja rendelkezik személyes e-mail címmel, előfordulhat, hogy az Ön által nekünk vagy az általunk Önnek küldött e-maileket adatbázisunkban rögzítjük, és így arra felhatalmazott Safetykleen alkalmazottak számára láthatóak lehetnek. Az is előfordulhat, hogy a Safetykleen időnként figyeli az összes e-mailt, és ellenőrzi, hogy eleget tesznek-e a belső megfelelőségi szabályzatainknak.

PANASZKEZELÉS

Amennyiben aggályai vannak azzal kapcsolatosan, hogy miként használjuk fel az Ön személyes adatait, kérjük, küldjön e-mailt a panaszának részletezésével a

[email protected] címre.

Ezenkívül, Önnek jogában áll panaszt tenni az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnál (https://naih.hu/) is.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNK MÓDOSÍTÁSA

A Safetykleen fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi szabályzat időnkénti módosítására. Minden változást jelzünk ezen a lapon frissített verziódátummal. A weboldalon szembetűnő értesítést teszünk közzé az adatvédelmi szabályzatunk lényeges változásairól, vagy más megfelelő úton értesítjük Önt.

A jelen adatvédelmi szabályzat 2018. május 21-én frissült utoljára.